eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj
Skup jęczmienia browarnego !! 2011-02-28    

• Skup jęczmienia browarnego !!


Dział Zbóż skupi jęczmień browarny jary i ozimy.

W celu omówienia oferty skupu proszę o kontakt telefoniczny z działem zbożowym :

Marcin Ćwikło

tel. kom. 0 600 053 076

tel. stacj. 58 555 95 58    

  Skup jęczmienia browarnego !!

• Krajowy i europejski rynek nawozów mineralnych !!!

2011-01-03    

Prognozy zmian struktury zasiewów, cen nośników energii, produkcji bioenergii i inne czynniki wskazują, że w ciągu najbliższych 5-10 lat zużycie nawozów w Unii Europejskiej wzrośnie dość znacznie. Prognozuje się ok. 8% zwiększenie popytu na azot i ok. 13-14% na fosfor i potas.


W 2009 r. produkcja nawozów fosforowych w Polsce spadła o 68%. Załamanie było jednak tylko chwilowe – w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku  produkcja zwiększyła się bowiem o 105%.


Struktura nawożenia w Europie jest zróżnicowana. Największy udział w nawożeniu ma azot-71%,potem potas – 15% i fosfor – 14%. W Polsce stosuje się mniej azotu , a więcej fosforu i potasu . Udziały głównych składników nawozowych wynoszą odpowiednio: 58%, 20% i 22%. W 2008 i 2009 roku w całej Europie (w tym również w Polsce) nastąpiły istotne zmiany w strukturze nawożenia. Odnotowano wyraźny wzrost znaczenia azotu w nawożeniu, kosztem pozostałych składników  mineralnych (tj. fosforu i potasu).Wśród krajów europejskich najwięcej nawozów w przeliczeniu na czysty składnik stosuje się we Francji i Niemczech (odpowiednio 2,8 oraz 1,9 mln ton NPK). Polska należy do ścisłej europejskiej czołówki konsumentów z zużyciem ok. 1,87 mln ton NPK.

  Krajowy i europejski rynek nawozów mineralnych !!!

• Życzenia Świąteczne !!!

2010-12-23    

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy

składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku 2011 !


www.eagro.pl

  Życzenia Świąteczne  !!!

• Ceny zbóż w górę !!!

2010-12-14    Osłabienie złotego i atak zimy spowodował wzrost cen zbóż. Podrożały wszystkie rodzaje ziarna.
Intensywne opady śniegu sprzed kilku dni skutecznie sparaliżowały dostawy zbóż w całym kraju. Najgorzej jest na południu, gdzie większość zawartych wcześniej transakcji nie może zostać zrealizowana. Dlatego coraz szersza grupa kupujących zwraca się w stronę rynku lokalnego. Efekt? Podwyżki i to spore.

  Ceny zbóż w górę !!!

• Krajowy rynek zbóż !!!

2010-12-03    

 
Na przełomie listopada i grudnia br. podaż kukurydzy uległa ograniczeniu na skutek opadów śniegu utrudniających jej zbiór. W efekcie zwiększyło się zainteresowanie przetwórców zakupem pozostałych zbóż (zwłaszcza jęczmienia), co wywiera presję na wzrost ich cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.11- 05.12.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 788 zł/t, tj. O 1,1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 3,5% droższe niż przed miesiącem i o 65% droższe niż w porównywalnym okresie 2009 r.

  Krajowy rynek zbóż !!!

• Fosforan Amonu 11 : 46

2010-11-22    Szanowny kliencie !!!


Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą cenową na fosforan amonu 11 : 46.

Oferta ważna tylko dla klientów eagro.

Dlatego, aby poznać szczegóły oferty należy zalogować się na stronie www.eagro.pl , używając loginu i hasła jaki otrzymali Państwo od nas drogą mailową.


Zapraszamy do współpracy !!!


Dział Nawozów

  Fosforan Amonu 11 : 46

• Skaczące ceny nawozów

2010-11-10    


Jak już nie raz pisaliśmy, nawożenie należy do najpoważniejszych  kosztów bezpośrednich w podstawowych uprawach. Natomiast zakup nawozów, których ceny podlegają dużym wahaniom stanowi często powód do ważnej dyskusji w gospodarstwie/ przedsiębiorstwie rolnym.

Kształtowanie się cen nawozów bardzo dobrze obrazują wskaźniki podawane przez GUS. W latach 2005 – 2009 ceny nawozów, łącznie  z  wapnem nawozowym,   wzrastały w porównaniu od roku poprzedniego średnio o około 7 – 8 %. Jedynie w 2006 roku wzrost ten nie przekroczył 0,5%. Natomiast rekordowy pod tym względem był rok 2008 , gdy nawozy zdrożały o 38% w stosunku do 2007 r.

  Skaczące ceny nawozów

• Rynek zbóż i nawozów ...

2010-10-31    

   Ostatni tydzień przyniósł zniżki notowań pszenicy na giełdach w Paryżu i Chicago. W przedostatnim tygodniu października br. notowania pszenicy w kontraktach terminowych na paryskiej giełdzie zniżkowały. W najbliższym kontrakcie – listopadowym – przez ostatni tydzień - pszenica potaniała o 2,2% do 208,8 euro/tonę; nieco mniejsze spadki odnotowywano w kontraktach o dalszych terminach realizacji – styczniowym i marcowym – o ok. 1,8%.

  Rynek zbóż i nawozów ...

• Rynek zbóż w sezonie 2010/2011

2010-10-20    

 W sezonie  2009 / 2010  sytuacja na rynku światowym podobnie jak w poprzednim sezonie była stabilna. Zbiory zbóż były tylko nieznacznie niższe od rekordowych z poprzedniego sezonu, co pozwoliło na utrzymanie na wysokim poziomie zapasów zbóż.W 2010 roku zbiory zbóż ( bez ryżu ) są szacowane na 1,74 mld ton, tj tylko o 2,6% mniej niż w rekordowym 2009 r. Zużycie światowe może wzrosnąć o 1,2 % do 1,79 mld ton . w przeciwieństwie do trzech poprzednich sezonów bieżąca podaż  nie pokryje zużycia, w wyniku czego zmniejszą się zapasy końcowe, ale nadal będzie to wysoki poziom.

  Rynek zbóż w sezonie 2010/2011

• Droższe zboże , droższe nawozy

2010-09-30    


Ceny na rynkach zbóż i rzepaku, jak na razie utrzymują się na wysokim poziomie, co prawda, obecnie na lekko spadkowym, ale nadal wysokim. Równocześnie można zauważyć wzrostowy trend na rynku nawozów mineralnych.

Jak podkreślają dystrybutorzy nawozów, cykliczne podwyżki są notowane od maja br. i wynoszą nawet 30 zł/ t /miesiąc. Na początku  września  średnio za nawóz NPK  ( w zależności od procentowego udziału składników )  trzeba było zapłacić  od 900 zł/t  do ok. 1500 zł/t .

  Droższe zboże , droższe nawozy

• Nawozy Sztuczne ich Produkcja i Zużycie

2010-09-20    


Aż 41,75 proc. udziałów w krajowych zdolnościach produkcyjnych nawozów mają Zakłady Azotowe Puławy, jak podaje portal wrp.pl. Daleko w tyle są kolejne firmy. Na drugim miejscu jest Anwil z wynikiem 23,88 proc, a kolejna lokatę z udziałem 16,12 proc. zajmuje kędzierzyński ZAK.

  Nawozy Sztuczne  ich Produkcja i Zużycie

• Pogoda opóźnia zbiory

2010-08-19    

Przy mniejszym w br. zaawansowaniu żniw niż w tym samym okresie ubiegłego roku, aktualne ceny zbóż podstawowych są o kilkadziesiąt procent wyższe niż przed rokiem.

Niesprzyjające warunki pogodowe opóźniają zbiór zbóż, a także mogą negatywnie wpłynąć na jakość ziarna, które już zebrane często nie trzyma parametrów. Jednocześnie rolnicy w oczekiwaniu na dalszy wzrost cen wstrzymują się na razie ze sprzedażą. Mała podaż zbóż z tegorocznych zbiorów oraz wzrost cen na rynkach zagranicznych, jak podaje ARR, przyczyniły się do zwiększenia dynamiki wzrostu cen zbóż na rynku krajowym.

  Pogoda opóźnia zbiory

• Przeciętne zbiory w UE i w Polsce

2010-08-09    


Plony zbóż w UE powinny być na przeciętnym poziomie, lecz system monitorowania upraw stosowany przez JRC wskazuje na bardzo niekorzystne warunki pogodowe ( gorąco i sucho), które istotnie wpłyną na produkcję zbóż ozimych w Rosji, szczególnie w rejonach wzdłuż Wołgi.

  Przeciętne zbiory w UE i w Polsce

• Co na rynku zbóż ?

2010-07-08    


Wysokie ceny sprzed trzech tygodni oddalają się coraz szybszymi krokami.

I nie ma się czemu dziwić – komentują maklerzy giełd towarowych. Zalane przez powódź tereny już są osuszone, a więc dowóz zboża do klientów nie sprawia trudności, a kupujący nie robią tak dużych zapasów.

Ziarno tanieje więc z dnia na dzień i jak mówią handlowcy musiałoby się wydarzyć coś naprawdę nieoczekiwanego, żeby tę sytuację zmienić.

  Co na rynku zbóż ?

• Szacowane zbiory zbóż w 2010 roku

2010-06-23    

   Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że zbiory zbóż w tym roku mogą być tylko nieco gorsze od rekordowych ubiegłorocznych, które wyniosły prawie 30 mln ton (źródło -gazeta.pl.)  Sawicki powiedział, że uprawy zbóż na terenach nie zalanych przez powódź są dobre. Przy sprzyjającej pogodzie, takiej jak obecnie, rolnicy mogą uzyskać o 5-6 proc. mniej ziarna niż w ubiegłym roku.

Zbiory będą jednak wyższe niż średnia wieloletnia. Dodał, że problemy mogą być jedynie z jakością ziarna. Minister uważa, że straty w produkcji rolnej spowodowane powodzią można szacować na 3 proc., a więc "w dłużej perspektywie czasowej nie powinno to mieć wpływu na ceny, natomiast okresowo możemy się spodziewać wzrostów cen produktów rolnych".

  Szacowane zbiory zbóż w 2010 roku

• Skutki popowodziowe na rynku i polach uprawnych !!!

2010-06-10    

Część pól nadal znajduje się pod wodą, z części woda już spływa, lecz dla rolników problem dopiero się zaczyna – będą zmuszeni podjąć decyzję dotyczącą ratowania bądź likwidacji uprawy, w którą zainwestowali duże nakłady – pole zostało przygotowane, rośliny zostały posiane, zastosowane zostały nawozy i pestycydy. Poniesione przez producentów koszty powinny się co najmniej zwrócić. Czy będzie to możliwe?

  Skutki popowodziowe na rynku i polach uprawnych !!!

• Szczegółowa uprawa kukurydzy - optymalny termin siewu !!!

2010-05-21    

Dobór odpowiedniego stanowiska oraz terminowa i dobrze wykonana wiosenna uprawa roli to czynniki, które w dużym stopniu decydują o dobrych efektach produkcji kukurydzy.

  Szczegółowa uprawa kukurydzy - optymalny termin siewu !!!

• Ubezpieczenie na miarę upraw : derywaty pogodowe dla rolnictwa

2010-05-11    

Rolnictwo to sektor gospodarczy, którego działalność w sposób szczególny uzależniona jest od pogody. Coraz częstsze w ostatnich latach anomalie pogodowe, takie jak susze w okresie letnim lub intensywne i długie opady w okresie wegetacji, mogą znacząco przyczynić się do spadku efektywności produkcji, nie tylko zbóż czy roślin pastewnych, lecz również warzyw i owoców. Ryzyko pogodowe jest więc w tym przypadku istotne – w zarządzaniu nim pomocne będą instrumenty finansowe zwane derywatami pogodowymi.

  Ubezpieczenie na miarę upraw : derywaty pogodowe dla rolnictwa

• Sytuacja na rynku zbóż w I kwartale 2010

2010-04-30    

Sytuacja cenowa na krajowym rynku zbóż w zależności od szczebla obrotu była różna. Obserwacja giełd towarowych, punktów skupu oraz rynków lokalnych (tzw.targowisk) wskazuje, że w I kwartale tego roku na giełdach towarowych obserwowano systematyczny spadek cen poszczególnych zbóż. Pszenica na początku roku była oferowana po 480-540 zł/t, z czego większość transakcji była zawierana przy cenie 490 zł/t. Kolejne dwa miesiące na rynku pszenicy przyniosły spadek cen do 470-490 zł/t w lutym i 470-450 zł/t w marcu. Jednocześnie w tym okresie nie dochodziło do wielu transakcji, a nabywcy częściej kierowali swoja uwagę na zboża z importu, które były relatywnie tańsze.

  Sytuacja na rynku zbóż w I kwartale 2010

• Nawożenie azotowe rzepaku ozimego, kukurydzy i buraka cukrowego wiosną 2010 roku !!!

2010-04-21    

Rzepak ...
Wiemy, że prawidłowe odżywienie azotem, rzepaku w głównym stopniu wpływa na poziom uzyskiwanych plonów. W zależności od regionu kraju początek kwitnienia rzepaku przypada na ogół na przełomie kwietnia i maja. Zatem okres wiosennej wegetacji, w którym rzepak musi w pierwszej kolejności zregenerować uszkodzenia pozimowe, a następnie zbudować odpowiednio duży aparat asymilacyjny, jest stosunkowo krótki. W tym roku będzie on jeszcze krótszy, gdyż rośliny później rozpoczęły wiosenną wegetacją, a termin kwitnienia rzepaku jest względnie stały. Stąd też bardzo ważne jest, aby aplikacja azotu nastąpiła możliwie jak najszybciej. Opóźnienie nadejścia wiosny sprawiło, że w tym sezonie jest ( był) nie wskazany duży odstęp czasowy pomiędzy pierwszą, a drugą dawką azotu.

  Nawożenie azotowe rzepaku ozimego, kukurydzy i buraka cukrowego  wiosną  2010 roku !!!

• Cała prawda o azocie !

2010-03-26    


Związki azotu są niezbędne do użyźniania ziem uprawnych, jednak ich coraz powszechniejsze stosowanie zagraża  środowisku i zdrowiu ludzi.

Miliardy współczesnych ludzi zawdzięczają życie pewnemu dokonanemu przed 100 laty odkryciu. W 1909 roku niemiecki chemik Fritz Haber wynalazł sposób przekształcania azotu ( dość biernego chemicznie, a zatem nieprzyswajalnego przez większość organizmów pierwiastka ) – w amoniak, podstawowy składnik nawozów sztucznych. Wydajność upraw na świecie znacznie wzrosła, gdy 20 lat później, rodak Habera, Carl Bosch, wdrożył jego pomysł na skalę przemysłową.
Wynalazek ten uchodzi obecnie za jeden z najważniejszych w historii ludzkości. Nawozy sztuczne, które stały się podstawą zielonej rewolucji, pozwoliły rolnikom przekształcać nieużytki w żyzne pola uprawne i co roku zbierać obfite plony z tego samego areału, bez konieczności czekania na naturalna regeneracje składników odżywczych gleby. W konsekwencji liczba ludności świata w XX wieku gwałtownie wzrosła 1,6 mld do 6 mld.Niemniej jednak cena tych dobrodziejstw okazała się wysoka.

  Cała prawda o azocie !

• Czy nawozy znowu podrożeją ?

2010-03-11    


Każdy z nas ma w pamięci wysokie ceny nawozów z ubiegłego roku. Im bliżej startu prac związanych z tym sezonem wegetacyjnym, jak bumerang wraca pytanie, ile za nawozy zapłacimy w bieżącym roku?

  Czy nawozy znowu podrożeją ?

• Posucha na rynku zbóż !!!

2010-02-15    


Na rynku zbóż, handel wyjątkowo mizerny i najczęściej regionalny.Niskie ceny jeszcze spadają – informuje Redakcja Rolna TVP. We wtorek 9 lutego 2010, na przetargach Warszawskiej Giełdy Towarowej obniżono cenę pszenicy konsumpcyjnej o kolejne 10 złotych do poziomu 480 zł, ale zdaniem maklerów te działania są zwykle opóźnione o tydzień i najprawdopodobniej ziarno ponownie nie znajdzie nabywców.

  Posucha na rynku zbóż !!!

• Rynek zbóż i nawozów na początku lutego 2010 !

2010-02-04    
Rynek zbóż i nawozów  na początku lutego 2010!

W stosunku do poprzedniego tygodnia, ceny zbóż paszowych nie uległy zmianie. Niskie temperatury na terenie całego kraju ograniczyły handel i dostawy  ziarna do punktów skupu. Przedmiotem skupu są z reguły mniejsze, kilkudziesięciotonowe partie zbóż. Kształtowanie się cen ziarna w najbliższych tygodniach będzie w znacznej mierze zależało od warunków pogodowych i możliwości większych dostaw ziarna. Jeżeli zima zelżeje, należy spodziewać się umiarkowanych spadków cen skupu ziarna.

  Rynek zbóż i nawozów  na początku lutego 2010 !

• Sytuacja zbóż na rynku krajowym

2010-01-21    W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych, w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ofert sprzedaży ziarna jest ciągle mało, co dodatkowo utrudniły obfite opady śniegu w wielu regionach kraju i problemy z transportem ziarna. Niemniej jednak, w wytwórniach i młynach powoli daje się zauważyć wzrost liczby telefonów od dostawców, pytających ceny i warunki sprzedaży ziarna.


Obecnie, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie pasz zawierają się w przedziale 480-520 zł/t, ale przy zakupach większych partii ziarna trzeba zapłacić 490-510 zł/t, w zależności od regionu kraju. Jednak w porównaniu z początkiem miesiąca  ceny nieznacznie spadają.

  Sytuacja zbóż na rynku krajowym

• Ceny zbóż i nawozów na starcie 2010 roku!!!

2010-01-11    

Witamy !!!

Ceny zbóż i nawozów na starcie 2010 roku !!!

W ostatnim tygodniu 2009 roku notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich nieoczekiwanie umocniły się, co nie było spowodowane zmianami w sytuacji rynkowej, charakteryzującej się nadpodażą ziarna zarówno na rynku amerykańskim, jak i światowym, a raczej działaniami spekulacyjnymi.

  Ceny zbóż i nawozów na starcie 2010 roku!!!

© eagro.pl 2007