eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Sytuacja zbóż na rynku krajowym

2010-01-21    W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych, w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ofert sprzedaży ziarna jest ciągle mało, co dodatkowo utrudniły obfite opady śniegu w wielu regionach kraju i problemy z transportem ziarna. Niemniej jednak, w wytwórniach i młynach powoli daje się zauważyć wzrost liczby telefonów od dostawców, pytających ceny i warunki sprzedaży ziarna.


Obecnie, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie pasz zawierają się w przedziale 480-520 zł/t, ale przy zakupach większych partii ziarna trzeba zapłacić 490-510 zł/t, w zależności od regionu kraju. Jednak w porównaniu z początkiem miesiąca  ceny nieznacznie spadają.

Wyraźnie widać to na przykładzie pszenicy konsumpcyjnej, która kosztuje mniej niż na początku stycznia. Tona tego ziarna w magazynie sprzedającego jest wyceniana średnio na 500 zł, importowane z dostawą kosztuje niewiele więcej. A dodatkowo podaż pszenicy z Czech czy Węgier, jak na zimowe utrudnienia z transportem, jest całkiem spora. Ceny ziarna paszowego są tylko o krok w tyle za ziarnem konsumpcyjnym. Na południu nie przekraczają 500 zł, ale im wyżej na północ, tym drożej.  Droga jest kukurydza. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 520 zł/t do 540 zł/t. Podobnie, jak w przypadku pszenicy, im większa partia ziarna, tym cena wyższa. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 360 zł/t do 410 zł/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 370 zł/t do 410 zł/t.

Według notowań giełdowych, w piątek 15 stycznia ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 510-520 zł/t, a ceny pszenicy paszowej - 485-490 zł/t. Z kolei ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 320-325 zł/t, jęczmienia paszowego - 390-400 zł/t , a kukurydzy - 515-520 zł/t.

W Polsce słabną dostawy ziarna jęczmienia do skupu interwencyjnego. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (3-10 stycznia), polscy dostawcy złożyli oferty jedynie na 554 tony jęczmienia. Z kolei, w pierwszych 10 tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano ponad 231,4 tys. ton zbóż, z tego 230,7 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 8% złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 92,9 tys. ton ziarna jęczmienia. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.


Dla porównania z w/w cenami, podajemy nasze ceny transakcyjne w bieżącym tygodniu ( w zależności od lokalizacji dostawcy), które mają się następująco :

Pszenica paszowa sprzedaż około 490 – 510 PLN CPT Odbiorca
Pszenica konsumpcyjna  530 PLN FCA PORT
Pszenżyto 400 - 420 zł FCA Port
Żyto 350-360 PLN FCA Port
Kukurydza 520 - 540 CPT Odbiorca 
Jęczmień konsumpcyjny  460 - 480 PLN  CPT  Odbiorca
Jęczmień paszowy 380 PLN CPT Odbiorca
Jęczmień browarny  500 PLN CPT  Odbiorca 
Rzepak 1120 PLN CPT CPT Odbiorca 

 
i jeszcze krótka prognoza cen zbóż w 2010 roku


Doskonałe zbiory zbóż w 2009 roku zarówno w Europie jak i u tradycyjnych importerów (Afryka Północna, Bliski Wschód) cieszą, ale są też powodem niskich cen zbytu. W ocenie ekspertów ARR sytuacja cenowa nie zmieni się wiele do połowy 2010 roku.
Wysoki poziom zapasów ziarna zbóż w krajach eksportujących, oraz konkurencja o rynki zbytu wpływają na utrzymywanie się ich cen światowych na relatywnie niskim poziomie. Silną presję cenową na nasz rynek wywierają przede wszystkim nasi wschodni sąsiedzi, u których zboże jest tańsze. Przewiduje się jednak, że w drugiej połowie sezonu 2009/2010 krajowe ceny zbóż mogą wykazywać lekką sezonową tendencję wzrostową.


Zapraszamy do współpracy !!!

www.eagro.pl

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007