eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Nawożenie azotowe rzepaku ozimego, kukurydzy i buraka cukrowego wiosną 2010 roku !!!

2010-04-21    

Rzepak ...
Wiemy, że prawidłowe odżywienie azotem, rzepaku w głównym stopniu wpływa na poziom uzyskiwanych plonów. W zależności od regionu kraju początek kwitnienia rzepaku przypada na ogół na przełomie kwietnia i maja. Zatem okres wiosennej wegetacji, w którym rzepak musi w pierwszej kolejności zregenerować uszkodzenia pozimowe, a następnie zbudować odpowiednio duży aparat asymilacyjny, jest stosunkowo krótki. W tym roku będzie on jeszcze krótszy, gdyż rośliny później rozpoczęły wiosenną wegetacją, a termin kwitnienia rzepaku jest względnie stały. Stąd też bardzo ważne jest, aby aplikacja azotu nastąpiła możliwie jak najszybciej. Opóźnienie nadejścia wiosny sprawiło, że w tym sezonie jest ( był) nie wskazany duży odstęp czasowy pomiędzy pierwszą, a drugą dawką azotu.

Druga dawka powinna być wysiana najpóźniej w fazie pełni pąkowania (koniecznie przed początkiem wzrostu wydłużeniowego) chociaż zwykle stosuję się ją wcześniej. Jednakże niezależnie od fazy rozwojowej nawożenie doglebowe tym składnikiem powinno być zakończone co najmniej 4 tygodnie przed kwitnieniem. Dlatego racjonalnym terminem nawożenia azotem jest wczesna wiosna, zwykle do końca marca. Zapewnia to względnie duża efektywność tego zabiegu. Jest to zwykle wystarczająco długi czas na to, aby nawóz się rozpuścił i składnik został pobrany oraz zgromadzony przez rośliny ( pod warunkiem, że nie wystąpi susza glebowa w kwietniu). Przesunięcie terminu nawożenia drugą dawką azotu w kierunku kwitnienia jest jednym z podstawowych błędów agrotechnicznych. W konsekwencji występuje duża dostępność azotu w późniejszym okresie wzrostu, co zwiększa podatność roślin na wyleganie, opóźnia i przedłuża kwitnienie, a także powoduje zbyt bujny rozwój wegetatywny. Skutek jest taki, że niżej położone kwiaty często nie zostają zapylone, a łuszczyny słabo są rozwinięte, ponieważ dociera do nich zbyt mało światła. Wynikiem tego jest spadek plonu i jego jakości oraz utrudnienie zbioru.
Racjonalne nawożenie azotem, jak już wcześniej pisaliśmy powinno wyglądać następująco :
Pierwsza dawka- doglebowo zwykle do końca marca. Następnie należy wspomagać rośliny dolistnie, szczególnie gdy zastosowane nawożenie doglebowe było zbyt niskie, ( np. założono niższy plon, a okazuje się, że rośliny rokują większy) lub gdy rośliny słabo go pobierają, lub przy takim starcie sezonu jak bieżący.
Ważne jest przy wysokich potrzebach pokarmowych rzepaku, aby nawożenie tej rośliny nie opierało się jedynie na glebowym jego dokarmianu. Przyjmuję się, że dolistne dokarmianie nawet do 50% jest bardziej efektywne niż doglebowe szczególnie w bieżącym sezonie. Jeśli pierwsza dawka została opóźniona, wskazane jest nawet zastosowanie dwóch dawek w jednej, większej i będzie to mniejszym złem niż opóźnianie drugiej dawki .


 W kukurydzy ...
 Efekty nawożenia w kukurydzy przede wszystkim zależą od odczynu gleby. Najlepsze pobieranie składników pokarmowych jest przy pH obojętnym, zaś przy niskim pH należy liczyć się z obniżką plonów. Nawozy fosforowi potasowe pod kukurydzę powinny być stosowane jesienią, bo wiosna dają gorsze efekty. Wyjątek stanowi nawożenie polegające na rzędowym wysiewie nawozów do gleby jednocześnie z siewem nasion. W ten sposób można zaoszczędzić. Na glebach cięższych nawozy azotowe można zastosować w jednej dawce przed siewem. Do stosowania przedsiewnego najlepszym nawozem azotowym jest mocznik, z którego składnik wolno się uwalnia. Tymczasem niedobór azotu najsilniej wpływa na pobieranie fosforu i potasu. Przy jego braku w glebie rośliny pobierają zaledwie ½ ilości fosforu pobieranego przy pełnej dostępności azotu i tylko 1/3 potasu. Mniejsze pobieranie obu składników przekłada się oczywiście na wolniejszy wzrost  i w konsekwencji polon .


W burakach ....
Potrzeby pokarmowe buraków cukrowych względem azotu są znaczne. Na wytworzenie 1dt korzeni wraz z liśćmi potrzebują 0,5kg azotu. Podstawowy termin stosowania azotu przypada przed siewem. Pogłównie  trzeba jedynie uzupełnić jego brakująca ilość. Jeśli całkowita dawka nie przekracza 100kg N/ha ( nawet 120kg/ha) w formie saletry amonowej, to nie ma sensu jej dzielić i najlepiej całość stosować przed siewem.
Wzrost siewek na początku wegetacji jest hamowany małą zawartością składników pokarmowych w nasionach i powolnym rozwojem systemu korzeniowego. To  w połączeniu z niska temperaturą gleby ogranicza pobieranie azotu. Największe zapotrzebowanie na azot buraki maja w czerwcu  lipcu. Racjonalne nawożenie azotem to takie, które w pełni pokryje zapotrzebowanie pokarmowe rośliny i nic ponadto. Pod uwagę należy brać oczekiwany plon korzeni i zawartość azotu mineralnego w glebie. Najdokładniej można to określić wykonując oznaczenia zasobności gleby w azot mineralny. Warto pamiętać, ze efektywność nawożenia azotem maleje w miarę zwiększania dawek. W miarę zwiększania dawek azotu maleje zawartość cukru i pogarsza się jakość technologiczna korzeni. Większe dawki azotu powodują wzrost udziału blaszek i ogonków liściowych, kosztem obniżenia udziału korzenia w masie całkowitej rośliny. Umiarkowane nawożenie azotem powinno ograniczać nadmierny wzrost liści ( wielkość i liczbę) oraz stworzyć warunki do uzyskania dużego plonu cukru.
Pod względem przydatności do stosowania pogłównego na pierwszym miejscu znajduję się saletra wapniowa, później saletra amonowa. Należy unikać mocznika, w formie stałej, bo azot  z tego nawozu staje się zbyt późno dostępny. Azot stosowany powierzchniowo przy niewielkich opadach wolno przemieszcza się w strefę zasięgu korzeni. Płytkie jego zaleganie w dużych ilościach, może zahamować rozwój korzeni w głąb gleby. Jest to niekorzystne szczególnie podczas dłuższej suszy. Korzenie są wtedy słabiej wyrośnięte, zawierają mniej cukru i więcej melasotworów. Poza tym pogłówne dostarczanie azotu w formie sypkiej sprzyja rozwojowi zachwaszczenia wtórnego. Dlatego nie należy zbytnio przesadzać z opóźnianiem terminu stosowania dawki pogłównej.
 

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007