eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Sytuacja na rynku zbóż w I kwartale 2010

2010-04-30    

Sytuacja cenowa na krajowym rynku zbóż w zależności od szczebla obrotu była różna. Obserwacja giełd towarowych, punktów skupu oraz rynków lokalnych (tzw.targowisk) wskazuje, że w I kwartale tego roku na giełdach towarowych obserwowano systematyczny spadek cen poszczególnych zbóż. Pszenica na początku roku była oferowana po 480-540 zł/t, z czego większość transakcji była zawierana przy cenie 490 zł/t. Kolejne dwa miesiące na rynku pszenicy przyniosły spadek cen do 470-490 zł/t w lutym i 470-450 zł/t w marcu. Jednocześnie w tym okresie nie dochodziło do wielu transakcji, a nabywcy częściej kierowali swoja uwagę na zboża z importu, które były relatywnie tańsze.Jęczmień w tym samym okresie na giełdach towarowych był sprzedawany po 400-460 zł/t.
Jego cena była zależna od jakości ziarna i jego lokalizacji, jednak ofert handlowych na rynku było niewiele. W trakcie I kwartału 2010 ceny jęczmienia zaczęły spadać osiągając w marcu poziom 370-400 zł/t.W punktach skupu notowane ceny był zbliżone do tych obserwowanych na giełdach towarowych, a ich kształtowanie podążało za sytuacją na rynkach światowych oraz notowaniami na krajowych giełdach towarowych.

  Pszenica:

Najwyższe ceny za pszenicę zanotowano w województwach: zachodniopomorskim i lubuskim gdzie przez prawie cały kwartał utrzymywała się na poziomie 600 zł/t. Równie wysokie notowania pszenicy występowały na targowiskach w województwie śląskim gdzie wynosiły około 580zł/t. Najniższe ceny zanotowano w województwie świętokrzyskim gdzie średnio za tonę pszenicy żądano zaledwie 449 zł/t, a cena maksymalna występująca w trakcje I kwartału wynosiła 489zł/t. Na targowiskach w woj. dolnośląskim i lubelskim ceny kształtowały się lekko poniżej granicy 500 zł i były zbliżone do tych występujących na giełdach towarowych. W pozostałych województwach ceny ukształtowały się na poziomie zbliżonym do średniej krajowej wynoszącej 527 zł/t.

Jęczmień

Najwyższe ceny jęczmienia podobnie jak za pszenicę zostały zanotowane w województwie śląskim gdzie średnia ceny wyniosła 533 zł/t i w ciągu I kwartału nie podlegały większym wahaniom. Nieco niższe ceny zanotowano w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim gdzie kształtowały się na poziomie około 496 zł/t. Najniższe ceny podobnie jak w przypadku pszenicy były notowane w województwie łódzkim, świętokrzyskim oraz województwach południowej i wschodniej Polski. Ceny targowiskowe wynosiły 370-429 zł/t i w ciągu kwartału wykazywały lekką tendencje wzrostową.

Żyto

Ceny żyta  w I kwartale w skali kraju były bardzo zróżnicowane. Ich rozpiętość wynosiła aż 50%. W momencie gdy na rynkach lubuskich i małopolskich za żyto żądano500 zł/t, w woj. lubelskim czy łódzkim ceny osiągały poziom zaledwie 250-275 zł/t. Największa stabilność cen zanotowano w woj. lubuski gdzie przez I kwartał utrzymywała się na poziomie 500 zł/t. W pozostałych województwach ceny także utrzymywały się na stabilnym poziomie i w skali kwartału podlegały wahaniom sięgającym 20-50 zł/t. Wyjątkiem było woj. małopolskie gdzie rozpiętość średnich tygodniowych cen sięgała 230 zł/t.

Kukurydza

Obrót kukurydzą w stosunku do innych zbóż był stosunkowo niewielki. W wielu województwach nie zanotowano ofert tego towaru, a w tych co notowano, występowały jego braki w poszczególnych tygodniach. Najwyższe ceny zanotowano na targowiskach woj. wielkopolskiego i świętokrzyskiego, gdzie za tonę tego ziarna płacono 725-825zł i 658-738 zł/t. W ciągu poszczególnych miesięcy pierwszego kwartału nie zanotowano wyraźnego trendu w zmianach cen. Równolegle najniższe ceny zanotowano w woj. lubuskim gdzie maksymalna cena za ten surowiec nie przekroczyła 600 zł i była notowana w połowie stycznia i na początku lutego.
 
Prognozy nadchodzącego sezonu 2010/2011

W ostatnich miesiącach ceny zbóż nie mogły oderwać się od dna . Za pszenicę rolnicy mogli uzyskać jedynie 450 pln /t( na zachodzie Europy przeciętnie ok. 110 euro/t, loco magazyn kupującego). Było to tylko nieznacznie więcej niż we wrześniu 2009 roku, kiedy to notowania jak dotąd najniższe stawki za ziarno zbóż. Co gorsza obecnie mało prawdopodobne jest, aby do końca sezonu notowania wyraźnie wzrosły. Patrząc na to co dzieje się w Europie i na świecie, można wysnuć pierwsze wnioski co do przyszłej sytuacji cenowej na rynku , jednak jak zawsze prognozy te są obarczone sporym znakiem zapytania.


Za dzisiejsze niskie ceny odpowiedzialnych jest kilka czynników:


- wysokie ceny zbóż w latach 2007-2008, które zachęciły do zwiększenia areału upraw oraz intensyfikacji produkcji. W ciągu ostatnich 6 lat areał uprawy zbóż zwiększył się na całym świecie o ok.3%, a ilość produkowanego zboża o 10%, co doprowadziło do presji podaży na ceny. Wysokie ceny zbóż wpłynęły na wzrost kosztów pasz, a co za tym idzie, na zwiększenie cen mięsa i mleka, a w konsekwencji niższy popyt na przetworzone artykuły żywnościowe. Skutek jest taki, że spadło zapotrzebowanie na zboża paszowe.


- globalny kryzys gospodarczy i finansowy – doprowadził on nie tylko do załamania się popytu w zakresie surowców i bardziej wartościowych produktów rolnych, ale i do problemów związanych z udzielaniem kredytów obrotowych. Do tego dochodzą prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa , według których na koniec obecnego sezonu światowe zapasy pszenicy wzrosną o ok.30mln ton do poziomu 200mln ton , a wiec do ok. 30% prognozowanych zbiorów.


Prognozy dotyczące światowych zbiorów zbóż 2010/2011 nie są jeszcze pewne. Jednak duże zapasy, z jakimi wejdziemy w nowy sezon, nie nastrajają optymistycznie. Zapasy mogą nie mieć wielkiego wpływu na kiepskie ceny tylko wtedy , gdy rolnicy na całym świecie lub w regionach ważnych dla tej uprawy zbiorą nad wyraz mało pszenicy. Jednak jak na razie nic nie wskazuje na to, by zmniejszyła się podaż. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) szacuje , iż areał uprawy pszenicy pod tegoroczne zbiory skurczył się jedynie o 1% do 222 mln ha ( największy spadek zanotują USA- spadek o 11% do 18mln ha). Ten spadek w znacznym stopniu uzupełni większy areał obsiany pszenicą w Europie , Argentynie i na Bliskim Wschodzie. IGC prognozuje zatem tegoroczne zbiory pszenicy ( przy średnim plonie 3t/ha ) na poziomie 659 mln ton. To wprawdzie 16 mln t mniej niż rok temu, ale i tak to trzeci rok co do wielkości zbiór. 

 
Jednak wszystko okaże się pod koniec czerwca, kiedy będzie wiadomo jak pogoda wpłynęła na wegetacje roślin i jakie będą zbiory poszczególnych zbóż.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007