eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Szczegółowa uprawa kukurydzy - optymalny termin siewu !!!

2010-05-21    

Dobór odpowiedniego stanowiska oraz terminowa i dobrze wykonana wiosenna uprawa roli to czynniki, które w dużym stopniu decydują o dobrych efektach produkcji kukurydzy.


Niedociągnięcia w przygotowaniu stanowiska pod uprawę kukurydzy najbardziej są widoczne w okresie kwitnienia i wytwarzania kolb, kiedy kukurydza rośnie najszybciej i ma duże potrzeby. Niemniej pierwsze skutki błędów agrotechnicznych mogą się ujawniać w postaci terminowości i wyrównania wschodów. Często kukurydza uprawiana po sąsiedzku przy zachowaniu wszelkich zasad sztuki, może rozwijać się szybciej, a kolby stanowić będą 50-60% plonu, zaś na słabszej plantacji tylko 30 - 40%.


Kukurydza jest roślina o długim okresie wegetacji. Stąd na ziarno i CCM powinna być uprawiana wyłącznie w plonie głównym. W typowym plonie wtórnym, np. po zbiorze  żyta kiszonkowego lub mieszanki ozimej, można jedynie uprawiać ją na zielonkę do bezpośredniego skarmiania.

Siew kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę po zbiorze poplonu ozimego jest raczej niewskazany. W takim przypadku można uzyskać dość duże plony zielonki – ze zbioru żyta i kukurydzy, które jednak nie są najlepszej jakości. W przeliczeniu na suchą masę czy jednostki energetyczne, zbiór dwóch plonów nie zawsze rekompensuje niższą jakość ( udział kolb mniejszy o 10-15%) i większe straty kiszonkowe. Poplon trzeba zebrać wcześniej – na granicy przydatności kiszonkowej. Później wysiana kukurydza jest gorzej rozwinięta i zawiera mniej składników pokarmowych. W efekcie do koryta trafia często mniej jednostek pokarmowych niż z dobrej uprawy kukurydzy w plonie głównym. Mniejsza efektywność potwierdzają kalkulacje uwzględniające koszty dodatkowych zabiegów ( siew , zbiór ) oraz nasion i nawozów. Siew kukurydzy na kiszonkę  w plonie wtórnym może być polecany jedynie w przypadku , gdy rośliną uprawianą w poplonie ozimym był rzepak. Taki międzyplon może być dość wcześnie zebrany na paszę – na przełomie kwietnia i maja- poprzez wypas, zbiór na zielonkę do bezpośredniego skarmiania, czy nawet do zakiszenia. Przy sprzyjającej pogodzie możliwy jest wysiew kukurydzy na kiszonkę w okolicy 5-10 maja. To rozwiązanie jest możliwe tylko w środkowo-zachodniej Polsce, przy wykorzystaniu wczesnych odmian kukurydzy. Najlepiej aby starać się zasiać kukurydzę w kwietniu.
 
Wiadome jest , że kukurydza ma duże wymagania względem terminu siewu i warunków panujących na polu. Dlatego ta, zasiana w kwietniu wschodzi wolniej , ale zyskuję na długości wegetacji i daje duży plon o wysokiej jakości. Siana na przełomie kwietnia i maja szybko wschodzi i często daje również dobre plony. Przy późniejszym terminie siewu, zwłaszcza po 20 maja, na oko wygląda nieźle. Jednak bliższa analiza wykazuje, że rośliny mają gorszą strukturę ( mniej kolb i gorsze ich zaziernienie), więcej wody i mniej substancji odżywczych , w tym zwłaszcza skrobi. Dlatego też w zasadzie niemożliwy jest jej zbiór na ziarno czy CCM. Natomiast kiszonka z całych roślin  kisi się gorzej , a straty są większe.

Siew kukurydzy na początku czerwca jest całkowicie nieopłacalny. Lepiej wtedy zasiać np. mieszankę zbożowo-strączkową. Warto pamiętać, że im późniejszy siew , tym mniejsze zapasy wody w polu i kukurydza może być zaopatrywana tylko z opadów, co w warunkach naszego kraju najczęściej jest niewystarczające.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007