eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Szacowane zbiory zbóż w 2010 roku

2010-06-23    

   Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że zbiory zbóż w tym roku mogą być tylko nieco gorsze od rekordowych ubiegłorocznych, które wyniosły prawie 30 mln ton (źródło -gazeta.pl.)  Sawicki powiedział, że uprawy zbóż na terenach nie zalanych przez powódź są dobre. Przy sprzyjającej pogodzie, takiej jak obecnie, rolnicy mogą uzyskać o 5-6 proc. mniej ziarna niż w ubiegłym roku.

Zbiory będą jednak wyższe niż średnia wieloletnia. Dodał, że problemy mogą być jedynie z jakością ziarna. Minister uważa, że straty w produkcji rolnej spowodowane powodzią można szacować na 3 proc., a więc "w dłużej perspektywie czasowej nie powinno to mieć wpływu na ceny, natomiast okresowo możemy się spodziewać wzrostów cen produktów rolnych".


  
Według GUS, zbiory zbóż w 2009 r. wyniosły 29,7 mln ton i były o 7,2 proc. wyższe niż w 2008 r. Zdaniem szefa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej (IERiGŻ) Andrzeja Kowalskiego, zbiory zbóż w 2010 roku będą niższe o 13 proc. w porównaniu do 2009 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż (KFPZ) szacuje, że może to być 10-proc. spadek zbiorów.

Zebrane zboże z pewnością pokryje krajowe zapotrzebowanie na ziarno, które w naszym kraju wynosi ok. 25 mln ton. W ocenie IERiGŻ, popyt na zboża nie wzrośnie, a zapasy zbóż są spore (eksperci szacują, że wynoszą one 2-3 mln ton). Według KFPZ, zapasy ziarna są znacznie mniejsze, ale problemów z zaopatrzeniem raczej nie będzie, przynajmniej jeżeli chodzi o zboże paszowe. W przypadku braków dobrej jakości pszenicy, zawsze możliwy jest import z innych krajów, a czy będzie się to opłacało, zależy od kursu złotówki.

O bieżących cenach zbóż …

   Po notowanym w ostatnich tygodniach wzroście cen, na rynku pojawiły się symptomy stabilizacji cen ziarna. Niemniej jednak, ziarno w dalszym ciągu, pozostaje  relatywnie drogie.

   Na rynku obserwuje się pewne uspokojenie sytuacji od strony popytowej. Przetwórcy nie starają się bowiem kupić ziarna za wszelką cenę, jak to miało miejsce w ostatnim czasie. Poza tym, w punktach skupu notuje się wzrost zainteresowania sprzedażą przez rolników. Do kraju dociera ziarno pszenicy i kukurydzy z importu, z kierunku południowego stanowiące uzupełnienie krajowej podaży. W najbliższych dniach spodziewany jest także, import skandynawskiej pszenicy, co dodatkowo powinno wpłynąć na schłodzenie cen na rynku krajowym.
 
   Obecnie, realne ceny pszenicy paszowej kształtują się w przedziale 560-580 zł/t (ceny netto, loco magazyn sprzedającego ). W niższych cenach można jedynie kupić, małe partie ziarna.  Ciągle droga pozostaje kukurydza, za którą trzeba zapłacić minimum 560-580 zł/t, w zależności od regionu kraju. Wysokie są także ceny pszenżyta, które kształtują się obecnie od 420-430 zł/t (netto FCA magazyn sprzedającego). Ceny jęczmienia paszowego, to przedział od 410-420 zł/t (ceny netto, loco magazyn sprzedającego).

   W Polsce w ramach zakończonego już interwencyjnego skupu zbóż w sezonie 2009/10, na zapasy zaoferowano łącznie 368,7 tys. ton zbóż, z tego 368,1 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy. Z tej ilości, na dzień 13 czerwca bieżącego roku, na zapasy przejęto 295,7 tys. ton ziarna zbóż (295,1 tys. ton jęczmienia i 0,6 tys. ton pszenicy).

Nowość w nawozach azotowych …

  Od miesiąca mamy na rynku nowy nawóz azotowy – saletra amonowa 30 makro. Nawóz ten zawiera 30 % azotu (N) w dwóch formach (15 % w formie amonowej, 15 % w formie azotanowej) oraz min. 2 % tlenku magnezu (MgO). Saletra amonowa 30 makro to nawóz produkowany z azotanu amonu i mączki dolomitowej. Wytwarzany jest w postaci kulistych granulek o wymiarach 2–6 mm (min 95 proc.), które charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Saletra amonowa 30 makro charakteryzuje się, jak przekonuje producent AZOTY TARNÓW, bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Nawóz może być stosowany zarówno bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i wykorzystany do pogłównego nawożenia roślin.

Najważniejsze cechy saletry amonowej 30 makro, to:

- dwie formy azotu (azotanowa i amonowa) gwarantują optymalną dostępność tego makroskładnika przez cały cykl wzrostu i rozwoju rośliny,
- granulacja między 2–6 mm pozwolą na równomierny i daleki wysiew nawozu,
- duża wytrzymałość mechaniczna granul na zgniatanie ułatwia przechowywanie i stosowanie nawozu,
- możliwość stosowania przedsiewnego pod wszystkie rośliny oraz pogłównego na większość gatunków roślin – zwłaszcza w okresie ich intensywnego wzrostu.


Azoty Tarnów wykorzystują 100 proc. zdolności produkcyjnych, by zaspokoić zapotrzebowanie rynku na nawozy azotowe. Każdej doby tarnowska firma produkuje ok. 2,5 tys. ton nawozów, czyli ilość pozwalającą na nawiezienie ok. 3,7 tys. ha upraw. Azoty Tarnów  są jednym z największych krajowych producentów nawozów azotowych, dostawcą saletrzaku, saletry amonowej, siarczanu amonu oraz nawozów płynnych.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007