eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Rynek zbóż i nawozów ...

2010-10-31    

   Ostatni tydzień przyniósł zniżki notowań pszenicy na giełdach w Paryżu i Chicago. W przedostatnim tygodniu października br. notowania pszenicy w kontraktach terminowych na paryskiej giełdzie zniżkowały. W najbliższym kontrakcie – listopadowym – przez ostatni tydzień - pszenica potaniała o 2,2% do 208,8 euro/tonę; nieco mniejsze spadki odnotowywano w kontraktach o dalszych terminach realizacji – styczniowym i marcowym – o ok. 1,8%.

 

     Ostatnie zniżki pszenicy tłumaczone są brakiem istotnych czynników wzrostu cen. Oszacowania zbiorów pszenicy zarówno w samej Unii, jak i na świecie nadal należy uznać za stosunkowo wysokie. Doniesienia o bardzo dobrych prognozach w Australii i Argentynie, które zaliczane są do grona kluczowych eksporterów pszenicy, również mogły przyczynić się do ostatnich spadków.

 

     Taniała także kukurydza. Ceny tego gatunku na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym obniżyły się  do 196,3 euro/tonę. Ceny kukurydzy utrzymują się na wysokim poziomie, przede wszystkim ze względu na oczekiwane dalsze cięcia szacunków zbiorów kukurydzy w USA, oraz wysoki popyt. Znacznym odbiorcą amerykańskiej kukurydzy są w tym roku Chiny. Doniesienia o sporym niedoborach kukurydzy na tym rynku – szacowanych na około 7 mln ton – oraz spodziewane kolejne kontrakty na dostawy amerykańskiej kukurydzy do Chin, wspierają ceny kukurydzy.

 

    A na wschodzie …czyżby Ukraina szła w ślady Rosji?Całkowitego zakazu eksportu zbóż ukraiński rząd jeszcze nie wprowadza, ale już limituje wysyłki. Do końca roku tamtejsi producenci będą mogli sprzedać za granicę nie więcej niż 2 miliony ton kukurydzy i po pół miliona ton pszenicy i jęczmienia. Na potrzeby wewnętzrne Ukraincom wystarczy 26 mln ton zbóż.

 

    Według prognoz ukraińskiego resortu rolnictwa, tegoroczne zbiory nie przekroczą 38 milionów ton ziarna, podczas gdy w zeszłym sezonie rolnicy zebrali 46 milionów ton. Kiedy w sierpniu Rosja zamykała granice dla wysyłek zboża, Ukraińcy twierdzili, że mają wystarczające zapasy, by sprostać zamówieniom z zagranicy. Rząd w Kijowie dwukrotnie przymierzał się do wprowadzenia limitów, ale za każdym razem była to decyzja odmowna.

   Oficjalne deklaracje Ukrainy 
mówią , że  są to limity, które obowiązują do końca roku, ale jak tylko zapełnione zostaną magazyny i będzie znana rezerwa, nie wyklucza się, zniesienia limitów wcześniej.

   Jednak według eksporterów rzeczywistość jest nieco inna. Handlowcy twierdzą, że transporty ograniczane są od lipca. Już wtedy służby celne mnożyły problemy i opóźniały wysyłkę ziarna.

   Wicepremier ds. polityki rolnej Ukrainy powiedział, że Kijów jest w stanie wyeksportować w tym sezonie 16 mln ton zboża.

 

I jeszcze krótko o  nawozach

 

    Specjaliści oceniają, że produkcja nawozów sztucznych w 2010/11 roku osiągnie 170,4 mln ton czystych składników, czyli zwiększy się o 4,8% w ciągu roku.
W kolejnych latach wzrost będzie jeszcze większy. Powodem tego jest stabilizacja cen uzyskiwanych przez rolników, dzięki czemu inwestowanie we wzrost plonów jest mniej ryzykowne.
    Ocenia się, że wzrost zużycia nawozów sztucznych największy będzie w Azji i w Europie Wschodniej, a także w Ameryce Środkowej i Północnej. W mniejszym stopniu zaznaczy się on w Europie Zachodniej i Środkowej.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007