eAgro.pl

Ogólnopolski serwis branży rolnej

PrzejdŸ do archiwum wiadomoœci archiwum wiadomości Przejdź do działu kup i sprzedaj kup i sprzedaj

• Krajowy rynek zbóż !!!

2010-12-03    

 
Na przełomie listopada i grudnia br. podaż kukurydzy uległa ograniczeniu na skutek opadów śniegu utrudniających jej zbiór. W efekcie zwiększyło się zainteresowanie przetwórców zakupem pozostałych zbóż (zwłaszcza jęczmienia), co wywiera presję na wzrost ich cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 29.11- 05.12.2010 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 788 zł/t, tj. O 1,1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ziarno to było o 3,5% droższe niż przed miesiącem i o 65% droższe niż w porównywalnym okresie 2009 r.
W analizowanym tygodniu podmioty rynkowe znacząco podwyższyły (o 8,2%) ceny skupu jęczmienia paszowego. Za 1 tonę tego ziarna przeciętnie w kraju płacono 681 zł. Była to cena o blisko 13% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 77% wyższa niż przed rokiem.
Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 2,7% kształtując się na poziomie 737 zł/t. Ziarno to było o prawie 11% droższe niż przed miesiącem i o 58% droższe niż rok wcześniej.
Względnie stabilne były ceny żyta konsumpcyjnego. W skupie za zboże to, podobnie jak tydzień wcześniej, uzyskiwano średnio 651 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca żyto skupowano o 2,5% drożej i aż ponad 2-razy drożej niż rok wcześniej.
Od połowy listopada br. na giełdach krajowych ofertowe ceny żyta konsumpcyjnego i kukurydzy są względnie stabilne. Nadal drożeje ziarno pszenicy i jęczmienia.
W dniach 06-09.12.2010 r. nie odnotowano transakcji sprzedaży zbóż. W obecnym czasie ceny ( CPT odbiorca ) w ofertach sprzedaży kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 880-920 zł/t, pszenica paszowa 650-800 zł/t, żyto konsumpcyjne 710 zł/t, jęczmień paszowy 650-750 zł/t, a kukurydza 720-810 zł/t.
I jeszcze krótka i dobra informacja dotycząca unijnych dopłat…
Już ponad 980 tysięcy rolników, czyli ponad 70%, otrzymało decyzję o przyznaniu dopłat, co świadczy o dobrym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.
Ruszyły wypłaty unijnych dopłat bezpośrednich. Rolnicy muszą pamiętać, że otrzymanie subsydiów będzie coraz trudniejsze. Już dziś można je stracić źle kolczykując bydło czy owce. A kolejne lata przyniosą nowe obostrzenia.
To, czy rejestr zwierząt w gospodarstwach jest prowadzony właściwie, sprawdzają Agencja Restrukturyzacji oraz Inspekcja Weterynaryjna. Część rolników ma problemy np. z kolczykowaniem.
W roku ubiegłym było to 10%. W tym roku jest mniej, bo rolnicy już wiedzą.

Rolnicy przykładają większą wagę do prowadzenia rejestrów i spraw związanych z ochroną środowiska, bo grożąca im kara to utrata dopłat bezpośrednich. W kolejnych latach wejdą w życie nowe obostrzenia.
Jedno obostrzenie to nic strasznego, ale będzie problematycznie, jeśli niespełnienie jakiegoś elementu będzie powodowało utratę całości dopłat.

Wypłacająca unijne dopłaty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje rolników o zmianach zasad, jakie wejdą w najbliższych latach.

Gospodarstwa otrzymujące unijną pomoc będą musiały przestrzegać zasad wzajemnej zgodności. Każde gospodarstwo może zlecić firmie doradczej badanie, czy będzie w stanie je spełnić. Agencja Restrukturyzacji pokryje poniesione wydatki do kwoty stanowiącej równowartość tysiąca pięciuset euro” – podała Redakcja Rolna TVP.

Powrót do strony z aktualnoœciami wstecz

© eagro.pl 2007