CN SOLUB Saletra Wapniowa

Rozpuszczalna w wodzie saletra wapniowa dostępna w ofercie firmy Doschem  Jest to bardzo szybko dostępne dla roślin i wysoce efektywne źródło wapnia i azotu.

kup CN SOLUB Saletra Wapniowa »
CN SOLUB Saletra Wapniowa

Wapń to bardzo ważny makroelement drugorzędny bezpośrednio związany z procesem formowania się ścian komórkowych u roślin.  Jego obecność jest wymagana w każdej uprawie, w trakcie całego okresu wegetacyjnego. CN SOLUB wspomaga rośliny w odpowiedzi na różne czynniki stresowe, jak również poprawia ich jakość oraz wydłuża okres przechowywania.

Praktyczne 100% wykorzstanie składników pokarmowych 

 • CN SOLUB zawiera mniej niż 0,2% zawartości związków nierozpuszczalnych w wodzie i w ten sposób nie stwarza problemów z zatykaniem dysz emiterów  oraz linii kroplujących.
 • Nawóz zawiera 26% tlenku wapnia, co stanowi ekwiwalent 18,5% rozpuszczalnego w wodzie wapnia.
 • CN SOLUB nie zawiera zanieczyszczeń takich jak chlorki, sód, nadchlorany oraz metale ciężkie. Zawarte w nawozie składniki pokarmowe są dostępne praktycznie w 100%, bez ryzyka wprowadzania jakichkolwiek związków szkodliwych dla roślin.
 • Jego zastosowanie ułatwia prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, poprawia jakość plonu i zwiększa odporność na rożne organizmy chorobotwórcze.
 • Azot w formie azotanowej jest szybko pobierany przez rośliny i zwiększa pobieranie kationów wapnia, magnezu i potasu.
 • Nawóz jest formułowany w postaci granulowanej w formie zapobiegającej zbrylaniu.

Fertgacja: 

 • Może być stosowany we wszystkich programach fertygacji roślin.
 • Może być mieszany z innymi nawozami poza roztworami zawierającymi fosforany i siarczany. Dla przykładu, jeżeli CN SOLUB zostanie rozpuszczony razem z monofosforanem amonowym (MAP), wapń z fosforem utworzą nierozpuszczalne związki, które mogą zatykać dysze i emitery w liniach kroplujących.
 • Z uwagi na bardzo słabą mobilność w roślinach, wapń powinien być regularnie dostarczany w całym cyklu produkcyjnym. W ten sposób, co ma znaczenie szczególnie w produkcji warzyw, zapewnia się właściwy poziomu tego bardzo ważnego dla prawidłowego rozwoju roślin składnika pokarmowego.

Zawartość składników pokarmowych: 

 • Azot (N)  15,5 %
 • Azot w postaci azotanowej (N – N03) 14,4 %
 • Azot w postaci amonowej (N – NH4) 1,1 %
 • Wapń (Ca) 18,5%
 • Tlenek wapnia 26 %
 • Rozpuszczalność w wodzie (20OC) 1 200 g/l wody
 • EC (0,1 % w 25OC) 1,2 ms/cm
 • pH (5% roztwór) 5 – 7
 • Formulacja granulowany
 • Kolor biały

Opakowanie:

 • Opakowanie worek 25kg