Facebook    

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)Kup teraz!

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO) to  krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK, zawierający zarówno makroelementy jak i mikroelementy, całkowicie pozbawiony mocznika oraz zawiera niską zawartość chlorków. Jest łatwy w użyciu i zapewnia efektywne wykorzystanie składników pokarmowych. Stosowanie Nitrofoska®  ułatwia pełny i zbalansowany rozwój owoców, warzyw i innych upraw charakteryzujących się wysokim poziomem intensywności nawożenia przeznaczonym do sporządzania pożywki do fertygacji. Może być także wykorzystywany do dolistnego stosowania

Przeznaczenie:

Ułatwia zbalansowane nawożenie w całym okresie wegetacji służ do korygowania niedoborów składników pokarmowych. Nawóz można stosować   we wszystkich fazach rozwoju roślin, w całym sezonie wegetacyjnym, a w szczególności od fazy kwietnia do rozwoju owoców w celu poprawy ich wielkości i jakości. 

Fertygacja:  

Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin, wyniki analiz chemicznych wody. Nitrophoska® solub 15-15-30 przeznaczona jest do fertygacji upraw w podłożach internych, organicznych oraz gruntowych. Stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,03–0,2% (0,3–2,0 kg nawozu w 1000 litrach pożywki gotowej do użytku). Stosując Nitrophoska® solub 15-15-30 w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.

Zawartość składników pokarmowych:% (m/m)
 • Azot całkowity (N)  15,0 % (m/m) w tym:
 • Amonowa 3,0 % (m/m)
 • Azotanowa 9,0 % (m/m)
 • Amidowa 3,0% (m/m) 
 • Pięciotlenek Fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  15,0  % (m/m)
 • Tlenek Potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 30 % (m/m)
 • Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,020  % (m/m)
 • Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,005  % (m/m)
 • Miedz (Cu) schelatowanana przez EDTA  0,005  % (m/m)
 • Żelazo ( Fe) rozpuszczalne w wodzie 0,070 % (m/m)
 • Żelazo ( Fe) schelatowany przez DTPA 0,070 % (m/m)
 • Mangan (Mn)  rozpuszczalny w wodzie 0,050  % (m/m)
 • Mangan (Mn)  schelatowanany przez EDTA  0,050  % (m/m)
 • Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,004% (m/m)
 • Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 0,010  % (m/m)
 • Cynk (Zn) schelatowanany przez EDTA  0,010  % (m/m)
 • pH (roztwór 1%) od 3 do 10
Konfekcja:
 • Worek 25kg.