Facebook    
wstecz


Nawozy krystaliczne rozpuszczalneNawozy dolistne

Nawozy dolistne

Nawożenie dolistne jest metodą nawożenia, która polega na  aplikacji nawozu bezpośrednio na liście, które pobierają dostarczone w ten sposób składniki pokarmowe. Metoda ta charakteryzuje błyskawicznym uzupełniniem niedoborów składników pokarmowych. Ma ono szczególne zastosowanie w przypadku czynników stresowych takich jak niskie temperatury, susza czy podtopienia. W tych przypadkach pobieranie składników niezbędnych do wzrostu roślin przez system korzeniowy  jest utrudnione. Należy jednak pamiętać, że pobieranie  składników przez liście jest ograniczone, dlatego dokarmienie  dolistne musi  być traktowane jako  uzupełniające nawożenia doglebowego.
Nawozy do fertygacji

Nawozy do fertygacji

Fertygacja - skuteczne nawożenie

Fertygacja, czyli nawożenie podczas nawadniania przy użyciu systemów nawadniających, to wysoko efektywny sposób dostarczania składników pokarmowych. Dzięki możliwości precyzyjnego ustalenia dawek nawozowych i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby roślin, jest to metoda także bardzo ekonomiczna. Prawidłowo opracowany program nawożenia bazuje na aktualnych wynikach analizy wody i podłoża - zapytaj naszych doradców o bezpłatne zalecenia.