Facebook    
wstecz


Roztwór saletrzano-mocznikowyRoztwór saletrzano-mocznikowy

Roztwór saletrzano-mocznikowy

Na rynku spotkać można roztwory UAN o różnej zawartości azotu (N). Zawartość całkowita azoty definiuje możliwości magazynowania w niskich temperaturach i konieczność rozcieńczania przed aplikacją. Popularne składy to 28%, 30% i 32% całkowitej zawartości azotu.