Naša ponuka.

Všetky produkty dostupné v našej ponuke –  tie, ktoré sú  ponúkané  príležitostne  ako aj  bežne dostupné  zodpovedajú najvyšším svetovým štandardom akosti.

Sypané - Dusíkaté

Mocznik N46 Granulowan

Mocznik N46 Granulowan

...

DosCan N27

DosCan N27

...

Saletra amonowa

Saletra amonowa

...

Sypané - Fosforové

Fosforan amonu DAP 18-46

Fosforan amonu DAP 18-46

...

Fosforan amonu MAP 12-52

Fosforan amonu MAP 12-52

...

Sypané - Draselné

Sól Potasowa 60%

Sól Potasowa 60%

...

Sypané - Viac zložkové

Nawóz WE NPK 8-19-29 +3%S

Nawóz WE NPK 8-19-29 +3%S

...

Hnojivá kryštalické rozpustné - Listové hnojivá

Nitrophoska® solub 13-40-13 + mikro

Nitrophoska® solub 13-40-13 + mikro

...

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)

...

Nitrophoska® solub 20-20-20 + mikro

Nitrophoska® solub 20-20-20 + mikro

...

Nitrophoska® solub 18-18-18 +3,0 (MgO) +mikro

Nitrophoska® solub 18-18-18 +3,0 (MgO) +mikro

...

Nitrophoska® solub 6-14-35 +1,5 (MgO) +mikro

Nitrophoska® solub 6-14-35 +1,5 (MgO) +mikro

...

Nitrophoska® solub 12-8-31 +2,0 (MgO) +mikro

Nitrophoska® solub 12-8-31 +2,0 (MgO) +mikro

...

Hnojivá kryštalické rozpustné - Hnojivá pre fertigáciu

MAP solub fosforan monoamonowy

MAP solub fosforan monoamonowy

...

NOP SOLUB Saletra Potasowa

NOP SOLUB Saletra Potasowa

...

CN SOLUB Saletra Wapniowa

CN SOLUB Saletra Wapniowa

...

UP Solub Fosforan mocznika

UP Solub Fosforan mocznika

...

Nitrophoska® solub 13-40-13 + mikro

Nitrophoska® solub 13-40-13 + mikro

...

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)

Nitrophoska® solub 15-15-30+1,5 (MgO)

...

Nitrophoska® solub 20-20-20 + mikro

Nitrophoska® solub 20-20-20 + mikro

...

Nitrophoska® solub 18-18-18 +3,0 (MgO) +mikro

Nitrophoska® solub 18-18-18 +3,0 (MgO) +mikro

...

Nitrophoska® solub 6+14+35 +1,5 (MgO) +mikro

Nitrophoska® solub 6+14+35 +1,5 (MgO) +mikro

...

Roztok liadkovo - močovinový

Roztok liadkovo - močovinový

Roztok liadkovo - močovinový

...

Na základe  našich, temer 30 ročných skúsenosti  v odvetví hnojív, s nespočítaným počtom  producentov a produktov, sme pre Vás  vybrali najlepší akostne tovar   dostupný aktuálne na svetovom trhu. Behom  procesu nákupu kontrolujeme produkciu hnojiva počínajúc od suroviny, cez technológiu výroby, transport, prekládky, balenie a dodávku po konečného odberateľa. Vďaka tomu dodávame našim zákazníkom hnojivá vyrobené zo surovín s veľmi  vysokou rozpustnosťou a absorpciou, aká je aktuálne  dostupná na trhu. Použité prísady napr. mikroelementy maj za úlohu zvýšiť účinnosť  hnojenia. Pre naše produkty je typické  veľmi vysoké vyrovnanie granulácie, čo umožňuje  rovnomerný výsev. Veľmi vysoká tvrdosť granuliek nedovoľuje, aby sa rozbili na tanierovom rozmetadle. Nami používané balenia majú zaistiť bezpečné uchovávania aj v  extrémnych podmienkach.

Každý  produkt má svoj individuálny popis a špecifikáciu. Prečítajte si  a nájdite  produkt, ktorý najlepšie zodpovedá Vašim požiadavkám. Pamätajte prosím, že Vy rozhodujete o tom, ktorý produkt pre aké pestovanie bude najvhodnejší. Odporúčame tiež pravidelne skúmať pôdu za účelom zistenia potreby  mikro- a makroelementov. Dovolí to účinnejšie naplánovať hnojenie, ušetriť náklady a chrániť životné prostredie.