AZOT i jego efektywność

Ze wszystkich składników pokarmowych nawożenie azotem najbardziej zwiększa masę plonu, ale może także najbardziej obniżać jego jakość. Stosowany zgodnie z potrzebami nawozowymi roślin wykazuje bardzo wysoką efektywność, wówczas gdy gleba jest zasobna we wszystkie niezbędne roślinom składniki pokarmowe. W miarę wyczerpania się zasobów fosforu, potasu , magnezu i siarki , gdy większość polskich gleb wyczerpanych jest już z zasobów boru, mimo braku objawów niedoboru tych pierwiastków na roślinach , działanie plonotwórcze azotu i innych składników maleje.

Azot powinien być stosowany w optymalnych terminach. Jest on w glebie bardzo ruchliwy i ulega stratom, stąd dzielenie dawki azotu należy stosować zawsze w okresach, gdy możliwe jest szybkie jego pobranie przez roślinę. Termin stosowania azotu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb rośliny, tempa jej wzrostu i pobierania azotu. Najlepszym teoretycznie sposobem stosowania azotu jest ciągłe jego dostarczanie roślinie ( praktykowane w specjalistycznych uprawach ogrodniczych ) , ale trudne i zbyt drogie szczególnie dzisiaj do przeprowadzenia w uprawie roślin polowych. Dlatego wyliczonej dawki azotu nie należy stosować jednorazowo , a dzielić ją na części i stosować na początku faz intensywnego wzrostu roślin. Ponadto dzielenie dawki na części ogranicza jego straty z gleby i umożliwia korektę żywienia roślin w okresie intensywnego wzrostu . Podczas zabiegów ochrony roślin zaleca się stosować azot dolistnie w formie bezpiecznego, wodnego roztworu mocznika.

Mocznik 46 % N – forma amidowa ( C_NH4) występująca w tym nawozie może być pobierana bezpośrednio przez rośliny, przy czym przez system korzeniowy stosunkowo wolno. Jest to więc forma wolno działająca. Polecana do wiosennego nawożenia roślin i niezastąpiona podczas jesiennego nawożenia ozimin, ponieważ w przeciwieństwie do formy saletrzanej nie powoduje rozhartowania roślin.

Mocznik jest :

➡️ nawozem uniwersalnym

➡️ wpływa na mniejszą akumulację azotanów w roślinie

➡️ powoduje najmniejsze zasolenie gleby (2-4 krotnie mniejsze jak pozostałe nawozy azotowe )

Na życzenie klienta dostępny też mamy mocznik z inhibitorem !

Zapraszamy do rejestracji 👉👉 i zakupu eAgro.pl – Aplikacja do zakupu nawozów