Ceny nawozu na rynku rolniczym – co wpływa na ich kształtowanie i jak oszczędzać na nawożeniu?

Ceny nawozów to temat, który od jakiegoś czasu budzi wiele kontrowersji wśród rolników. Wszystko ze względu na to, że pod wpływem trendów światowych ulegają one dynamicznym wahaniom. Konsumenci zaobserwowali również sukcesywną tendencję wzrostową. W poniższym artykule omówimy, co wpływa na kształtowanie cen nawozów na rynku rolniczym oraz jakie są sposoby na oszczędzanie na nawożeniu. Dzięki temu będziesz mógł zwiększyć efektywność upraw i obniżyć koszty produkcji. Jeśli więc interesuje Cię ta tematyka, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czynniki, które kształtują ceny nawozów

Od pewnego czasu na rynku światowym ceny nawozów ulegają wahaniom. Kształtowane jest to przez szereg czynników pośrednich i bezpośrednich. Wśród tych najważniejszych wymienić można:

rosnące ceny gazu – gaz jest jednym z głównych surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów. Z tego też względu można zaobserwować podwyżki cen nawozów – zwłaszcza azotowych. Oparte są one bowiem na amoniaku, który uzyskuje się w wyniku przetworzenia gazu ziemnego. Oznacza to, że prawie całkowity koszt produkcji tego nawozu stanowi gaz ziemny;

rosnące ceny innych surowców – na wzrost cen istotny wpływ mają również podwyżki na innych płaszczyznach. Dotyczy to chociażby prądu i węgla, które stanowią źródło energii do produkcji nawozów. Nastąpił także wzrost cen poszczególnych składników nawozów, np. fosforytów oraz soli potasowej. Znacząco wpływa to na koszt produkcji nawozów i ich końcowe ceny;

ograniczoną dostępność nawozów i surowców – wysoka cena surowców przekłada się na ograniczenie produkcji nawozów. Występują również trudności z ich pozyskiwaniem. Jest to m.in. wynik odcięcia Europy od złóż białoruskich oraz nawozów z Rosji, która jest jednym z głównych dostawców nawozów azotowych oraz potasowych na świecie;

wysoki poziom polskiego importu i eksportu – krajowa produkcja nawozów uzależniona jest od importowanych surowców. Ze względu na podwyżki cen paliw ropopochodnych wzrosła cena transportu zarówno poszczególnych składników, jak i gotowych nawozów;

kursy walut – jako że większość surowców wykorzystywanych przy produkcji nawozów pochodzi z innych krajów, na ceny nawozu wpływ mają także kursy walut. Te niestety nie są przychylne dla polskich rolników ze względu na osłabienie kursu złotego wobec euro i dolara;

rosnący popyt – ze względu na rosnące ceny nawozów wiele gospodarstw zaczęło robić zapasy. Rosnący popyt może prowadzić do podwyżki cen.

Jak oszczędzać na nawożeniu?

Chociaż w ostatnim czasie nastąpił spadek cen nawozów, to nadal są one wysokie. W żadnym wypadku nie można jednak zrezygnować z nawożenia. Doprowadziłoby to do zmniejszenia potencjału plonotwórczego plantacji oraz pogorszenia parametrów jakościowych zebranego plonu. To także prosta droga do wyjałowienia gleby. Przywrócenie jej do stanu średniej lub wysokiej zasobności w składniki pokarmowe mogłoby trwać latami. Znacznie rozsądniej jest więc postawić na świadome nawożenie oraz inne formy oszczędności, polegające np. na:

– analizie gleby – dzięki temu można zaplanować nawożenie i uzupełnić braki składników pokarmowych. Jednocześnie zyskać można spore oszczędności;

– obserwowaniu aktualnej sytuacji na rynku nawozów oraz sytuacji ekonomicznej np. kursów walut;

– dostarczaniu roślinom składników odżywczych z wykorzystaniem różnych form nawożenia;

– wybieraniu jedynie sprawdzonych nawozów o wysokiej przyswajalności.

To jedne z głównych powodów, dla których warto zajrzeć na https://eagro.pl/. Jest to platforma zakupowa, na której na bieżąco możesz kontrolować ceny nawozów wraz z kosztami ich transportu na gospodarstwo.