Jakie nawozy należy stosować na łąki wiosną? Wyjaśniamy!

Wiosna to czas intensywnych prac rolniczych. Konieczność przeprowadzania rozmaitych zabiegów agrotechnicznych dotyczy nie tylko pól uprawnych, ale także łąk i pastwisk. Choć należy o nie dbać przez cały okres wegetacji, to wiosną ich prawidłowa pielęgnacja jest szczególnie ważna. Jednym z najważniejszych zabiegów, które należy przeprowadzić o tej porze roku, jest nawożenie. W poniższym artykule podpowiemy Ci więc, jakie nawozy warto stosować na łąki wiosną.

Pielęgnacja łąk wiosną – o czym należy pamiętać?

Wiosna jest czasem, w którym należy szczególnie zadbać o użytki zielone, w tym także o łąki. Celem zabiegów agrotechnicznych przeprowadzanych na tych terenach jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi i rozwojowi różnych gatunków traw czy roślin motylkowych. Od zaangażowania na tym etapie w dużym stopniu zależy też to, czy będziemy borykać się z problemem zachwaszczenia.

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy przeprowadzić na gruntach przeznaczonych na łąki, jest włókowanie. Jego celem jest rozgarnięcie wszelkich nierówności terenu, w tym także kretowisk. Dzięki temu trawy w runi nie będą zanieczyszczone ziemią.

Równie ważnym zabiegiem jest wałowanie. Przeprowadza się je po to, by usunąć z gleby zbędne powietrze i docisnąć darń do podłoża. Takie działanie pozwala wielu gatunkom traw zregenerować systemy korzeniowe. Zabieg ten jest szczególnie zalecany na glebach organicznych, mineralnych lekkich i próchnicznych.

Nawożenie łąk – czy to konieczne?

Wiesz już, że wiosną należy szczególnie zadbać o użytki rolne, w tym także o łąki. Zabiegi pielęgnacyjne to jednak nie wszystko – konieczne jest przygotowanie łąk do kolejnego sezonu. Jednym z działań, jakie należy podjąć, jest nawożenie, czyli dostarczenie łąkom niezbędnych makro- i mikroelementów. Od właściwie przeprowadzonego dokarmiania zależy bowiem to, jak trawy będą rozwijać się w kolejnych miesiącach. Zimą użytki tracą mnóstwo składników odżywczych. Konieczne jest zatem uzupełnienie ich wraz z początkiem wiosny. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie nawozy warto zastosować, zacznij od przeprowadzenia analizy gleby. Dzięki temu dowiesz się, jakie mikro- i makroelementy powinny być dostarczone, by zapewnić sobie obfite plony.

Jakie nawozy należy stosować na łąki wiosną?

Pierwsze nawożenie łąk należy przeprowadzić wiosną. To jeden z kluczowych momentów, który determinuje proces budowania bazy paszowej. Odpowiednio dobrany nawóz w dużym stopniu decyduje nie tylko o kosztach pozyskania paszy dla zwierząt, ale także o jej jakości. Warto pamiętać o tym, że musi ona pozwalać na uzyskanie wysokiej wydajności stada i utrzymanie go w dobrym zdrowiu. Zatem jakie nawozy należy stosować na łąki wiosną? Czytaj dalej – wyjaśniamy.

Azot

Azot jest jednym z najważniejszych pierwiastków, w jakie należy zaopatrzyć łąki. Ma wpływ na wielkość plonu, wzrost i tempo odrastania runi. Odpowiednia dawka poprawia jakość i strawność paszy. Nawożąc łąki azotem, warto pamiętać o tym, by zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się tego pierwiastka w roślinach i nie dopuścić do wypłukania go w głąb gleby, poza zasięg systemu korzeniowego. To możliwe, jeśli dawka azotu zostanie prawidłowo podzielona. Jeżeli planujesz zbiór 3 pokosów, podziel ją w proporcjach 50:30:20%. W przypadku 2 pokosów zaleca się podział 60:40%.

Oprócz podziału na porcje niezwykle ważna jest forma nawozu azotowego. Zaleca się, by jako pierwszą dawkę zastosować saletrę amonową. Pod kolejne pokosy można stosować mocznik. Poza nawozami azotowymi w formie stałej warto zastosować pod drugi odrost roztwór saletrzano-mocznikowy zawierający azot w formie amonowej, amidowej i azotanowej.

Potas i fosfor

Nawożenie potasem jest niezbędne, by rośliny lepiej wykorzystały pobierany azot i fosfor. Pierwiastek ten pełni niezwykle ważne funkcje w gospodarce wodnej i wpływa na podniesienie wartości energetycznej masy przeznaczonej na paszę dla zwierząt. Zaleca się, by nawóz stosować w 2 dawkach – wiosennej i po pokosie, po około 50-60 kg/ha.

Jedną z najważniejszych funkcji fosforu jest kształtowanie systemu korzeniowego roślin. Nawozy fosforowe powinno się wysiewać w jednej dawce wczesną wiosną. Ilość wybranego preparatu zależy od zasobności gleby w ten składnik. Zwykle zaleca się dawkę 60-100 kg/ha w przypadku podłoża, które zawiera mało fosforu lub 40-80 kg/ha, jeśli gleba jest bogata w ten składnik. Nawozy fosforowe stosuje się raz na 2-3 lata.

Pozostałe składniki

Wiosną – poza azotem, fosforem i potasem – należy nawozić łąkę:

– magnezem – bierze udział w niemal wszystkich procesach życiowych rośliny,

– siarką – rośliny potrzebują tego pierwiastka, by efektywnie wykorzystać azot,

– wapniem – po zimie rośliny mają niedobór tego pierwiastka,

– sodem – sprawia, że bydło chętnie pożywia się roślinami rosnącymi na łące.

Mamy nadzieję, że wiesz już, jakie nawozy należy stosować na łąki wiosną. Wybierając preparaty, upewnij się, że sięgasz po produkty najwyższej jakości, dzięki czemu uzyskasz oczekiwane plony. Skuteczne i bezpieczne nawozy znajdziesz na naszej platformie!