Nawozy azotowe i ich najskuteczniejsza forma zastosowania na jesień

Azot to pierwiastek kluczowy dla prawidłowego wzrostu roślin. Razem z potasem i fosforem tworzą trójkę składników najważniejszych dla upraw. Od ilości azotu w dużej mierze zależy kwitnienie i plonowanie roślin. Dlatego w rolnictwie tak powszechnie wykorzystywane są nawozy azotowe. Po które z nich warto sięgnąć jesienią?

Nawozy azotowe dostępne na rynku

Warto wiedzieć o tym, że istnieje kilka rodzajów nawozów zawierających azot. Różnią się one między sobą zawartością tego pierwiastka i jego formą. Na tej podstawie wyróżnia się:

– nawozy saletrzane np. saletra wapniowa, 

– nawozy saletrzano-amonowe np. saletrzak i saletra amonowa (w naszej ofercie z zawartością azotu na poziomie 34,4%),

– nawozy amidowe np. mocznik granulowany czy mocznik prylowany 46% N, 

– nawozy amonowe np. siarczan amonowy. 

Nawozy azotowe z uwagi na szybkość działania podzielić można na szybko i wolnodziałające. 

Czy rośliny jesienią w ogóle potrzebują azotu?

Azot to pierwiastek niezbędny roślinom – przede wszystkim w fazie wegetacji. Wchodzi w skład kwasów DNA, RAN, chlorofilu, białek czy niektórych witamin. To on odpowiada za wzrost i plonowanie roślin. 

W przypadku jakich upraw stosowanie nawozu azotowego jesienią jest konieczne? Mowa tutaj oczywiście o roślinach ozimych. To one budują przecież plon jeszcze jesienią. Jednak ich zapotrzebowanie na azot bywa różne, w zależności od gatunku. 

Najwięcej azotu jesienią pobiera rzepak ozimy. Jego pobór wynosi od 80 do 120 kg azotu na hektar. Termin graniczny nawożenia rzepaku azotem to 23 liście w rzepaku właściwym. Znacznie niższe zapotrzebowanie na ten pierwiastek mają zboża ozime. Dobrze rozwinięte żyto i jęczmień ozimy potrzebują 20-30 kg azotu. 

Zarówno nadmiar, jak i niedobór azotu nie jest wskazany dla upraw ozimych. Niedobór tego pierwiastka skutkuje niedostatkiem białek spichrzowych i enzymów pozwalających na przetrwanie zimy. Natomiast nadmiar azotu powoduje zbyt duży rozrost łodyg i liści. Rośliny stają się podatne na przemarzanie i choroby.

Jaka jest najczęstsza forma azotu na jesień?

Jaka jest obecnie najczęstsza forma azotu na jesień? Należy sięgać w tym przypadku po preparaty wolnodziałające, które zawierają amonową lub amidową formę azotu. Wśród produktów amidowych wymienić trzeba mocznik granulowany oraz mocznik prylowany 46% N. Zawierają one azot amidowy, który w glebie przekształca się w formę amonową. Cena za jednostkę azotu w postaci mocznika nie jest przy tym zbyt wysoka. Sięgnąć poza tym można po nawozy z azotem w formie amonowej. Saletra amonowa 34,4% N dobrze sprawdza się na uprawach, które cechują się bardzo wysokim odczynem gleby. Jest to bowiem nawóz zakwaszający. Poprawia on dostępność mikroskładników, które są niezbędne do prawidłowego krzewienia i poprawy odporności roślin na mróz. 

Jesienią unikać trzeba natomiast stosowania nawozów, które zawierają azot azotanowy, a więc saletrzanów. Pobudzają one zbyt mocno rośliny do rozwoju i tym samym zmniejszają ich mrozoodporność. Przekłada się to także na gorszy rozwój systemu korzeniowego i niższą jakość plonu. 

Dlaczego warto nawozić rośliny mocznikiem granulowanym?

Mocznik granulowany 46% dostępny w naszej ofercie to bardzo uniwersalny nawóz przeznaczony do dokarmiania pozakorzeniowego i nawożenia doglebowego. Stosowany może być pod rośliny uprawne, pogłówne, przedsiewne. Nie należy go przy tym mieszać z innymi nawozami azotowymi. 

Granulacja naszego mocznika wynosi 2-5 mm. Jest on zabezpieczony specjalnymi środkami antyzbrylającymi. Zawiera 46% azotu w formie amidowej, która jest bardzo dobrze pobierana dolistnie przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy jest nieco wolniejsze. W glebie mocznik przechodzi na skutek hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a potem azotanową. 

Warto wiedzieć o tym, że azot z mocznika roślinom udostępniany jest w sposób równomierny. Nie dochodzi więc do gromadzenia się szkodliwych azotanów w roślinach i wodach gruntowych. Forma amonowa, która tworzy się w efekcie hydrolizy pozwala roślinom na spokojny wzrost. Zwiększa ich odporność i sprzyja wysokim plonom. Mocznik to gwarancja bezpiecznej zawartości azotanów w warzywach, owocach i zbożach. 

Nawożenie roślin uprawnych jesienią zazwyczaj nie jest konieczne. Wyjątkiem są w tym przypadku rośliny ozime np. rzepak i niektóre zboża. Mocznik i saletra amonowa to najczęstsze formy azotu na jesień.