Nawozy wodnorozpuszczalne NPK

Krystaliczne Nawozy wodnorozpuszczalne NPK to nawozy całkowicie pozbawione mocznika oraz chlorków, zwierające za to zarówno makro i mikroelementy. Stosowanie NitrofoskI ułatwia pełny i zbilansowany rozwój owoców, warzyw i innych upraw charakteryzujących się wysokim poziomem intensywności. Są to nawozy łatwe w zastosowaniu, a głównymi zaletami są :

– najwyższa skuteczność w fertygacji

– najbardziej efektywny sposób zaopatrywania roślin we wszystkie składniki pokarmowe

– poprawa przyswajalności i zwiększenie odporności

 Nawozy wodnorozpuszczalne typu Nitrofoska to zbilansowane i kompletne dostarczanie składników pokarmowych poprzez wygodny i dopasowany skład oparty na dobrych jakościowo produktach podstawowych czyli wolnych od chlorków i innych zanieczyszczeń szkodliwych dla roślin. Szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie. Azot wyłącznie w formach azotanowej i amonowej. Zrównoważone i kompletne dostarczanie składników pokarmowych w formulacjach dobrze dostosowanych do faz rozwojowych roślin ( właściwe ukorzenianie, początek wzrostu, stymulacja rozwoju , dojrzewania itd. ) Zawiera magnez , bor , siarkę oraz pierwiastki śladowe (chelatowane przy zastosowaniu EDTA lub DTPA ) Właściwości zakwaszające zapobiegają zatykaniu systemów nawodnieniowych oraz ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych.

Poniżej dostępne nawozy wodnorozpuszczalne  i nasze rekomendacje w zastosowaniu :

Nitrofoska Solub 6+14+35 oraz 15+15+30 – rekomendowane do stosowania od fazy kwitnienia do rozwoju owoców dla poprawy ich wielkości , jakości i wagi .

Nitrofoska Solub 12:8:31 – te proporcje składników pokarmowych najlepiej zostaną wykorzystane w okresie dojrzewania owoców oraz w końcowej fazie produkcji upraw o wysokich wymaganiach w stosunku do potasu .

Nitrofoska Solub 20:20:20 – odpowiedni do zapewnienia właściwej równowagi pomiędzy kwitnieniem i wzrostem oraz do korygowania niedoborów składników pokarmowych

Nitrofoska Solub 13:40:13 – przeznaczony do stymulowania procesu zawiązywania paków oraz rozwoju korzeni ,pędów i liści w szczególności na początku wegetacji w okresie pierwszych tygodni uprawy. Może być również wykorzystany do pobudzenia kwitnienia.