MAP solub fosforan monoamonowy

W pełni rozpuszczalny w wodzie fosforan monoamonowy, sformułowany w postaci niezbrylającego się, krystalicznego proszku.

kup MAP solub fosforan monoamonowy »
MAP solub fosforan monoamonowy

Jego podstawowa rola polega na dostarczaniu fosforu w różnych programach fertygacji roślin. Można go stosować do fertygacji wszystkich upraw przy zastosowaniu linii kroplujących oraz dysz zraszających w uprawie warzyw, owoców i kwiatów, dla wszystkich rodzajów podłoża, zarówno w uprawach pod osłonami jak i w polu. MAP solub jest szczególnie rekomendowany do stosowania we wczesnych fazach rozwojowych roślin, kiedy dostępność fosforu jest niezbędna dla rozwoju korzeni, i kiedy wymagana jest obecność zarówno fosforu jak i azotu. Zdolność MAP SOLUB do obniżania odczynu zwiększa dostępność fosforu i wielu mikroelementów.

Przeznacznie 

 • MAP solub zawiera azot w formie amonowej (NH4) i fosfor (w postaci fosforanu P2O5), które są natychmiast dostępne i bardzo szybko pobierane i transportowane przez rośliny.
 • W fertygacji nawozy o wysokiej zawartość P mają bardzo duże znaczenie w układaniu właściwych programów nawożenia fosforem.
 • MAP solub może być wykorzystany w jakiejkolwiek uprawie, jako jedyne źródło fosforu dla roślin, przez cały okres ich rozwoju.
 • Przyswajalne w 100% składniki pokarmowe zapewniają wyjątkową dostępność fosforu i azotu dla roślin.
 • Nawóz jest wolny od chlorków i sodu.
 • Produkt jest formułowany w postaci białego, krystalicznego proszku, całkowicie rozpuszczalnego w wodzie, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń i pozostałości.
 • Zdolność szybkiego rozpuszczania w wodzie do czystego roztworu zabezpiecza przed zatykaniem systemów kroplujących.
 • Nawóz nie jest higroskopijny i nie zbryla się
 • Nawóz ma odczyn lekko kwaśny
 • Zdolność nawozu do obniżania odczynu roztworu zwiększa dostępność i transport P oraz mikroelementów.
 • Jest przyjazny środowisku – bez istotnej zawartości metali ciężkich.
 • Nie zawiera niepotrzebnych związków i niebezpiecznych pozostałości.
 • Jest bezpieczny i łatwy do przechowywania i użycia.

Doskonałe rozwiąznie w początkowej fazie rozwoju roślin.

 • Nawóz jest rekomendowany w początkowym okresie wzrostu roślin. Wysoka zawartość rozpuszczalnego i łatwo dostępnego potasu  poprawia rozwój systemu korzeniowego jak również ułatwia rozwój nasion.
 • Z uwagi na wyjątkową czystość P2O5, MAP solub może być stosowany w postaci nawożenia dolistnego czy deszczowania, bez ryzyka dostarczania szkodliwych pozostałości.
 • Nawóz jest bardzo kompatybilny podczas łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i innymi nawozami. Kiedy MAP solub wymaga wymieszania z innymi produktami, zawsze zaleca się wykonanie testu kompatybilności.
 • MAP solub może być stosowany łącznie z wszystkimi nawozami rozpuszczalnymi, poza nawozami wapniowymi oraz silnie skoncentrowanymi nawozami magnezowymi. W systemach hydroponicznych, powinien być zwyczajowo dodawany do zbiornika B.
 • Wykazuje efekt buforowy, co ułatwia stabilizację pH roztworu mniej więcej na poziomie 4,5. Zdolności zakwaszające nawozu, na glebach o odczynie alkalicznym, poprawiają dostępność potasu i mikroelementów.

Skład:

 • Azot (N): 12 %
 • Azot w postaci amonowej (N – NH4) 12 %
 • Fosfor (P2O5) 61 %
 • Fosfor (P) 26,6 %
 • Rozpuszczalność w wodzie (20OC) 380 g/l wody
 • EC (0,1 % w 25OC) 0,8 ms/cm
 • pH (10% roztwór) 4,5
 • Formulacja krystaliczny
 • Kolor biały

Opakowanie: 

 • Dostępny w opakowania 25 kg i w big bagach.