Roztwór saletrzano-mocznikowy 32N

Rozpuszczone w wodzie sole mocznika i azotanu amonu.

kup Roztwór saletrzano-mocznikowy 32N »
Roztwór saletrzano-mocznikowy 32N

Trzy formy azotu są dostępne dla rośliny z gleby nawet przy stosunkowo suchych warunkach atmosferycznych. Roztwór stosuje się w standardowych rozpylaczach stosowanych przy opryskach ochronnych przy zastosowaniu odpowiednich dysz. Roztwór saletrzano mocznikowy może być stosowany na wszystkich typach upraw.