Przyszłość cen nawozów sztucznych !!!

O cenach nawozów i nowym podatku od emisji CO2

18 kwietnia 2023 r. Parlament Europejski przyjął unijną ustawę, dotyczącą korekty granic CO2. Unia Europejska ustaliła, że od 2026 r. wprowadzi limit podatku od emisji CO2 na produkty przemysłowe, które są szkodliwe dla klimatu. Podęta decyzja ma związek z ceną CO2w UE. W planach jest zastosowanie podatku również wobec importu nawozów.

Czy ceny nawozów wzrosną po wprowadzeniu nowego podatku przez UE?

Po wielu miesiącach podwyżek ceny nawozów wreszcie zaczęły spadać. Nie wiadomo jednak, czy jest się z czego cieszyć, ponieważ wprowadzenie nowego podatku od importu nawozów z krajów trzecich może w przyszłości doprowadzić do ponownych podwyżek. Założeniem UE jest zobowiązanie firm importujących do krajów Unii, do zakupu certyfikatów CBAM. Celem tego działania ma być zrekompensowanie różnic pomiędzy ceną węgla płaconą w kraju produkcji a wyższą ceną certyfikatów węglowych w unijnym systemie handlu emisjami.

UE chce doprowadzić do egzekwowania swoich norm na całym świecie – Głównym celem UE jest zachęcenie importerów towarów o wysokim śladzie CO 2 do zwiększenia ich ambicji klimatycznych. Dzięki wprowadzeniu nowych zasad, dążenia UE i społeczności międzynarodowych do ochrony klimatu będą miały większe szanse na pełną efektywność i nie wpłynie na nie fakt, że produkcja jest przenoszona do krajów spoza UE, gdzie obostrzenia klimatyczne są mniej rygorystyczne.

Które towary importowane zostaną objęte nowym rozporządzeniem? Pod koniec 2022 r. UE i Parlament Europejski uzgodnili, że nowe rozporządzenie, poza nawozami, obejmie również import: żelaza, stali, cementu, aluminium, energii elektrycznej, wodoru.

Kiedy UE rozpocznie wprowadzanie nowego podatku granicznego

UE ustaliła, że wprowadzanie nowego podatku rozpocznie w roku 2026, a zakończenie procesu zostało przewidziane na rok 2034. W międzyczasie Komisja Europejska będzie prowadziła badania w kategorii produktów, w których przepisy powinny mieć zastosowanie. Możliwe, że podatkiem zostanie objęty także import tworzyw sztucznych.

UE chce zastosować przepisy wobec krajów trzecich

Europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze COPA COGECA jest zaniepokojona informacją o tym, że podatek ma być nałożony również na import nawozów. Z jednej strony, wprowadzenie opłaty może doprowadzić do zwiększenia wycofywania nawozów i dodatkowego podwyższenia kosztów produkcji rolnej w Europie, a z drugiej strony, może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności importu żywności, gdyż ta wyprodukowana z nawozów o niższej cenie nie wymaga uiszczania opłaty granicznej.

źródło: topagrar.com