Wysokoskoncentrowany nawóz wieloskładnikowy NPK 8:20:30 czy nawozy pojedyncze – co się bardziej opłaca stosować?

Nawozy wieloskładnikowe zwane nawozami NPK mają w swoim składzie wiele makroelementów. Poza azotem, fosforem i potasem mogą zawierać m.in. siarkę, wapń czy magnez. Produkowane są z myślą o zaspokojeniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych w dużą liczbę makroskładników. Ich stosowanie wiąże się tylko z jednym wjazdem rozsiewacza w pole, co oczywiście ma wiele zalet. Dlatego warto zastanowić się i wybrać to, co dla naszej uprawy z punktu agrotechnicznego i ekonomicznego będzie korzystniejsze czy np. nawozy pojedyncze w postaci fosforanu amonu i soli potasowej, a może nawóz wieloskładnikowy NPK .

Co zawierają nawozy wieloskładnikowe na zboża i rzepak?

Warto wiedzieć o tym, że nawozy wieloskładnikowe różnią się między sobą zawartością i obecnością wybranych makroskładników. W dużej mierze to od tego zależą ceny nawozów NPK. 

Wybierając nawozy wieloskładnikowe na rzepak czy zboża trzeba też zwrócić uwagę na obecność w składzie innych makroelementów niż potas, fosfor i azot. Coraz więcej nawozów NPK ma w swoim składzie np. siarkę. Przykładem jest nasz nawóz NPK 8:20:30 + 3SO3. 

Podczas zakupu nawozu wieloskładnikowego należy zwrócić uwagę na taki parametr jak rozpuszczalność fosforu. Mówi się, że jego najlepszym źródłem są rosyjskie złoża fosforytów. Dlatego zachęcamy przed zakupem  porównanie tego parametru oraz zweryfikowanie pochodzenia fosforanu. Z naszego doświadczenia możemy dodać, że marokański jak i rosyjski nawóz fosforowy cechuje dość wysoki poziom rozpuszczalności w H2O.

Wysokoskoncentrowane nawozy NPK czy nawozy pojedyncze?

Warto zastanowić się nad pytaniem i dokładnie określić swoje zapotrzebowanie: czy sięgać po wysokoskoncentrowane nawozy wieloskładnikowe zamiast nawozów pojedynczych w postaci fosforanu amonu i soli potasowej.

Nie bez znaczenia jest przy tym rodzaj wybieranego nawozu pojedynczego. W różnych formach występuje np. sól potasowa – różnią się one między sobą granulacją. Od tego w dużej mierze zależą właściwości fizykochemiczne danego produktu. Sól potasowa granulowana nie pyli i dzięki temu pozwala na większą precyzję wysiewu. Wygrywa pod tym względem z solą potasową kompaktowaną. 

Kiedy warto kupować nawozy wieloskładnikowe?

Wiele osób zastanawia się, kiedy warto kupić NPK. W praktyce termin ich aplikacji w dużej mierze zależy od rodzaju uprawy. Zdecydowana większość nawozów wieloskładnikowych ma dość szerokie okno stosowania. 

Rolnicy na ogół po nawozy NPK sięgają w czasie zabiegów, które poprzedzają sadzenie lub siew roślin jarych i ozimych. Miesza się je zwykle z glebą. Z drugiej strony wiele nawozów wieloskładnikowych stosować można również w okresie wegetacji – w niskich fazach rozwoju roślin uprawnych. NPK nie zawierają zbyt dużo azotu. Dlatego celem ich stosowania jest wówczas dostarczenie uprawie pozostałych składników pokarmowych. 

Nawozy NPK – w uprawie jakich roślin można je wykorzystywać?

Jak znaleźć odpowiednie nawozy wieloskładnikowe na zboża czy rzepak? Okazuje się, że zdecydowana większość nawozów NPK posiada optymalny skład dla większości roślin uprawnych. Różne gatunki roślin mają jednak różne potrzeby pokarmowe. Z tego powodu stosuje się w zależności od uprawy różne dawki nawozu. 

Uznać trzeba, że wysokoskoncentrowane nawozy wieloskładnikowe to w dużej mierze nawozy uniwersalne, które stosowane mogą być w przypadku wszystkich gatunków roślin uprawnych. 

Oczywiście na rynku nie brakuje także nawozów dedykowanych do konkretnych gatunków roślin. Ich skład jest opracowany tak, aby zaspokoić określone potrzeby pokarmowe. 

Jakie zalety mają wieloskładnikowe nawozy rolnicze?

Warto wspomnieć o tym, że nawozy NPK znajdują szerokie zastosowanie w różnych aspektach współczesnego rolnictwa. Nieocenione są przede wszystkim w uprawie warzyw. Pomagają roślinom osiągnąć swój pełny potencjał produkcyjny. Dostarczają im bowiem najważniejszych składników pokarmowych w odpowiednich dawkach. 

Jeśli mowa o zbożach, nawozy wieloskładnikowe wspierają przede wszystkim rozwój kłosów. Przekłada się to pozytywnie na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów. Wysokoskoncentrowane nawozy NPK przy okazji wykorzystywane być mogą do poprawy jakości gleby, co jest istotne w perspektywie długoterminowej. 

Podsumowując, uznać trzeba, że nawozy wieloskładnikowe o wysokiej koncentracji np. NPK 8:20:30 stanowią konkurencyjną alternatywę do tzw. nawozów pojedynczych np. w postaci fosforanu amonu czy soli potasowej.