Efektywność nawożenia potasem

Od ponad 30 lat potas jest najbardziej deficytowym składnikiem pokarmowym w polskim rolnictwie. Najmniej potasu zawierają gleby torfowe, a gleby mineralne im lżejsze, tym bardziej ubogie w ten składnik. Ruch potasu w glebie z wodą jest stosunkowo mały ,szczególnie w glebach cięższych. W  glebach torfowych straty potasu na skutek wymywania mogą być bardzo duże, dlatego na glebach organicznych potas należy stosować regularnie, zawsze wiosną. Dynamika uwalniana potasu do potasu do roztworu glebowego zależy od wielu czynników m.in. od próchnicy, im więcej tym większa pojemność sorpcyjna gleby, tym więcej potencjalnie związanego i wymiennego potasu. Bezpośrednio dostępnego dla roślin potasu rozpuszczonego w roztworze glebowym w warstwie ornej na powierzchni jednego hektara jest niewiele, do kilkunastu kilogramów, czyli nawet trzykrotnie mniej niż rośliny mogą w tym czasie pobrać.

Systematyczne uzupełnianie potasu i magnezu poprzez nawożenie decyduje o możliwości powstawania i relatywnie stabilnej zawartości w glebie wtórnych minerałów ilastych, bardzo ważnych w utrzymaniu wielu parametrów gleby, w tym decydujących o jej pojemności wymiennej.

Trudno jednoznacznie określić poziom zasobności gleby w przyswajalne formy potasu, przy którym nasila się to zjawisko, ale wyniki badań wskazują , że zubożenie gleby do poziomu 3-5 mgK2O w 100 g gleby prowadzi do takich głodowych sytuacji.  

Najwięcej potasu, podobnie jak azotu, pobierane jest prze rośliny w fazach intensywnego wzrostu. Na jego pobranie wpływa także wielkość systemu korzeniowego, który dobrze rozwija się przy dobrym zaopatrzeniu rośliny w fosfor i azot amonowy , a umiarkowany w azot saletrzany ( jon saletrzany „rozleniwia’ roślinę i ogranicza rozwój systemu korzeniowego. Mały system korzeniowy to cecha gatunkowa buraków, ziemniaka i kukurydzy oraz warzyw takich jak cebula , ogórek, pomidor , papryka, szpinak , sałata , stąd większe wymagania dla zbilansowanego nawożenie nie tylko potasem.

Potas i jego funkcje w roślinie :

– zwiększenie krzewienia się roślin.

– zwiększenie odporności na susze,

– zapobieganiu spadku plonu w pochmurne i chłodne lata,

-zwiększenie zawartości białka, cukru, skrobi, pektyn i tłuszczu w roślinach,

– poprawa jakości bulw ziemniaka, owoców i warzyw korzeniowych ,pomidora, ogórka i sałaty,

– większa odporność roślin na choroby i wyleganie oraz mrozoodporność

Niedobór potasu w roślinie prowadzi natomiast do :

– obniżenie zawartości cukru złożonych,

– wzrost cukrów prostych na przykład w bulwach ziemniaka.

– pogorszenia jakości białka ,

– wzrost zawartości związków azotu niebiałkowego, czyli amidów , wolnych aminokwasów, amin , azotu amonowego,

– mniejszej zawartości chlorofilu, karotenu i ksantofilu,

– słabszego wykształcenia tkanki mechanicznej i epidermy, co zwiększa skłonność roślin do wylegania oraz podatność na zakażenie grzybami,

– zmniejszenia odporności na niedobory wody i mniejszej wytrzymałości na suszę,

– zmniejszenia odporności na mrozy

– braku odporności na zasolenie

Natomiast nadmiar potasu jest niewskazany, a wręcz szkodliwy, tak dla gleby jak i dla rośliny. Potas gromadząc się nadmiernie w zielonej części i korzeniach rośliny pogarsza jego wartość biologiczną, technologiczną i przechowalniczą plonu. Nadmiar prowadzi też do obniżenia mrozoodporności i zimotrwałości roślin wieloletnich.

Nawozy potasowe występują w formie chlorkowej i siarczanowej. Siarczanowa forma jest prawie dwukrotnie droższa od chlorkowej, jednak ze względu na wrażliwość niektórych roślin na zbyt wysoką zawartość chlorków w glebie , zaleca się pod nie stosować wodnorozpuszczalne nawozy wieloskładnikowe. W uprawie polowej warzyw można stosować 60% sól potasową lub wieloskładnikowe nawozy NPK na kilka tygodni przed wysiewem roślin, bo chlorki są łatwo wymywane z gleby.

Większość upraw rolniczych zaleca się nawozić wysokoskoncentowanymi nawozami chlorkowymi ( sól potasowa ) lub nawozami kompleksowymi NPK. Fosfor i potas wskazane jest wysiewać już jesienią, z wyjątkiem gleb kwaśnych , bardzo lekkich i organicznych, szczególnie torfowych. Uprawy wieloletnie nawozić wczesna wiosną.

Efektywność nawożenia potasem jest z reguły niższa jak nawożenia azotem i fosforem.

Zapraszamy do rejestracji na naszą platformę zakupową Sól Potasowa 60% | eAgro